Tarihi Köprüleri Onardık

Tarihi Köprülerin (Justinyen Kemeri, Millet ve Hızmalı Köprüleri) restorasyonlarını tamamladık.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı