Aydın AYDEMİR

Daire Başkanı

Aydın AYDEMİR 1976’da Erzurum'da doğdu.

1995 Yılında Harran Üniversitesi Harita Bölümü’nde üniversite eğitimine başladı. Eğitim hayatını başarıyla tamamladıktan sonra 2000 Yılında Tarım Reformu Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. 2014 Yılına kadar aynı kurumda Köy İmar Planları Yapım Çalışmaları, Arazi Kullanım Planlaması, Arazi Toplulaştırma Projeleri, Harran Ovası Tarla İçi Drenaj Projelerinde ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) il yöneticisi olarak görev yaptı. Harran ovası Tarla İçi Drenaj Projelerinde ilk defa Jeoistatistik Analiz yöntemini kullanmak sureti ile haritalanmasını sağladı. Bu dönemde Harran Ovası Tuzluluk Haritasının Oluşturulması ve Tuzlulaşmanın Bitkisel Verim Kayıplarına Etkisine Tahmini, Türkiye Türkiye’nin Güney Sınırı Boyunca Yer Alan Mayınlı Alanların Alt Gelişim Projesi gibi ulusal projelerde görev aldı. 2014 Yılında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçiş yaptı. 2015 ve 2019 yılları arasında Emlak İstimlak Daire Başkanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm ve Yeni Yerleşimler Şube müdürlüğünü yürüttü. 2017 Yılında Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Anabilim Dalın da Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) Tekniklerini birlikte kullanarak, yaptığı tez çalışmasında Sulama Sonrası Harran Ovası Tarımsal Arazilerdeki Yapılaşmayı ortaya koydu. Birçok ulusal ve uluslararası akademik yayında yer aldı. 2019 ve 2021 yılları arasında Emlak ve İstimlak Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2021 yılının haziran ayında Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığına Daire Başkanı olarak atandı.

Aydın AYDEMİR, Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Diğer İçerikler


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı