Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Gündem Maddeleri

G   Ü   N   D   E   M      :

1- Belediye Başkanına Kredi  içinYetki Verilmesi

2- Toplu Taşıma Araçlarına Maddi Destek  Verilmesi ve Kiralarının Ertelenmesi

3-Mülkiyeti Belediyemize ait olan Taşınmazların Kiralarının Ertelenmesi 

4- Belediyemizin sahibi veya ortağı bulunduğu Şirkeklerin yapılacak olan genel kurullarında Büyükşehir Belediyemizi temsil etmek ve karar almak üzere Belediye Başkanına Yetki Verilmesi 

5- Şanlıurfa Valiliğine Yer Tahsis

6- Ceylanpınar Sınır Kapısı yolu imar planı

7-İhtisas Komisyonlarına Havale Edilecek Konular

8-İhtisas Komisyon Raporları

Eklenme Tarihi: 22.05.2020 16:06

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı