Kurtuluşunun 100. Yılında ; " 1. Ulusal Şanlıurfa Konulu Fotoğraf Maratonu Yarışması Şartnamesi"

KURTULUŞNUN 100. YILINDA; " 1. ULUSAL ŞANLIURFA KONULU FOTOĞRAF MARATONU YARIŞMASI ŞARTNAMESİ"

Amaç:

 Mezopotamya'nın bereketli toprakları üzerine kurulmuş bu kadim şehir,tarihin ilk çağlarından itibaren doğu ve batı arasında gerek mimarisi gerek kültürü ile köprü olmuş,tarih kitaplarını yeniden değiştirmiş; her köşesinde hikayelere ve efsanelere konu olmuş,merak uyandırmıştır.

Bu bağlamda projenin hem Şanlıurfa hem de ülkemiz adına; fotoğraf sanatının geliştirilmesi ve destek olunması, amatör-profesyonel fotoğrafçıların şehrimize davet edilmesi ve tanıtılması amaçlanmıştır...

Yarışmanın İsmi :
KURTULUŞNUN 100. YILINDA ;
" 1. ULUSAL ŞANLIURFA KONULU FOTOĞRAF MARATONU YARIŞMASI "

Yarışma Organizasyonu:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmekte olup; yürütülmesi,oluşturulacak bir komite tarafından yine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye’sinin önderliğinde olacaktır.

Yarışmanın Konusu:
Medeniyetler şehri olan Şanlıurfa’nın kültürel, tarihi ve doğal zenginliğinin tanıtımını yapmak; Şanlıurfa’da yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımının artırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine olanak sağlamaktır. Seçilen fotoğrafların Şanlıurfa fotoğraf arşivine bırakacakları fotoğraflar ile arşivi zenginleştirmek ve günümüzü belgeleriyle yarına taşıyabilmektir.

Yarışma Bölümleri:
Digital (sayısal) kategoride Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür...

Fotoğraf Maratonu ve Yarışma Genel Şartları:

1- Yarışma; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çalışanları, yarışma sekretaryası, seçici kurul üyelerinin veTFSF Temsilcisinin birinci dereceden yakınları ile TFSF kısıtlamalılar listesinde olanların dışında, 18 yaşını dolduran tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

2- Yarışmaya sadece "Fotoğraf Maratonu" etkinliğine katılım için kayıt yapmış olanlar bu etkinlikte yer alanlar katılabilir.

3- Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması yapılır ve bellek kartların seri numarası alınır.
4- Yarışmaya sadece Fotoğraf Maratonu esnasında Şanlıurfa sınırları içinde çekilen fotoğraflar teslim edilebilir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

5- Fotoğrafçı yarışmaya, en fazla 5 (beş) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla katılabilir.

 6- Yarışma belge niteliği taşıyacağından, renk, keskinlik, kontrast ayarları, toz alma gibi basit işlemler yapılması ve makul oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

7- Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan (kolaj) ve HDR (High DynamicRange) ve cep telefonlarıyla çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya dronevb insansız hava araçlarıyla yapılacak çekimler ve panoramik fotoğraflar da kabul edilmeyecektir.

8- Fotoğraf büyük baskılara uygun şekilde, uzun kenarı en az 2400 piksel ve 150-300 dpi çözünürlüğünde 8-12 sıkıştırma kalitesinde ve jpeg formatında teslim edilmelidir. Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb'den küçük olmalıdır. Exif bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9- Fotoğrafların üzerinde tarih, isim, imza, logo gibi işaretlemeler olmayacak; çerçeveleme yapılmayacak, kenarlarında boşluk olmayacaktır.
10- Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edilecek olup başvuru sırasında katılımcıya verilecek başvuru numarası o katılımcının rumuzu olacaktır. Örnek; Başvuru No: 063 (Rumuz: 063). Birden fazla rumuzla katılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

11- Katılımcılar, kayıt sırasında kendilerine verilecek yarışmacı kartlarını foto maraton boyunca üzerlerinde görünür biçimde taşımak zorundadırlar.

12- Katılımcılar fotoğrafları Kayıt Masasına, dijital ortamda ve imza karşılığında teslim etmelidir.

13- Fotoğrafların sadece bir teslim şekli vardır: 05.04.2020 tarihi saat 17.30’ye kadar kayıt yaptırdığı yere teslim etmesi gerekir. Belirlenen saat dışında teslim kabul edilmez.

14- Katılımcılar fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim ettikleri fotoğrafların tamamının kendilerine ait olduğunu ve fotoğraflara dair tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aksine davrananlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

15- Bilgisayara aktarımda oluşabilecek teknik aksaklıklardan düzenleme kurulu sorumlu olmayacaktır.

16- Kural ihlali yapan kişilere ‘’TFSF Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’’ 13.Maddedeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Bu durum diğer katılımcılar için herhangi bir hak anlamına gelmeyecektir.

17- Yarışmacılar, doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur.

18- Yarışmacılar doğaya zarar vermeden çekim yapacaklardır. Doğaya zarar veren senaryo, kurgu vb unsurların saptanması halinde yarışmacı yarışma dışı bırakılır.

 19- Fotoğraf Maratonuna ve yarışmaya katılım için gelecek olan fotoğrafçılar giderlerini kendileri karşılayacaktır.

20- Yarışma sonuçları www.sanliurfa.bel.tr, sitesi #11nisanfotografmaratonu hastang ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin www.sanliurfa.bel.tr web sitesi ve Sosyal Medya (Twitter, Facebook, İnstagramvb) hesapları ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr web sitesinden duyurulacaktır. Ödül alan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sayfasında ve sosyal medya (Facebook, İnstagram, Twittervb) hesaplarında yayınlanacaktır.

21- Yarışmaya kayıt yaptıran katılımcılar yarışma şartnamesini ve yarışma kurallarına uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktırlar.

Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar

1- Katılımcı, ödül (derece, mansiyon, özel ödül) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne, yayınlarında isminin kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış olan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. ;

2- Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve eser sahibinin olacaktır.

3- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir (Fotoğraflar ile kolajvb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser 3 - 5 sahibinin ismi kullanılamamaktadır). Öte yandan eser sahibi, eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul etmektedir.

4- Katılımcı tarafından fotoğraf kabul masası görevlilerine teslim edilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internet ortamında ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

5- Ödül (derece, mansiyon) alan, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alma uygulanmış fotoğraflar hakkında herhangi bir şekilde oluşabilecek hukuki süreçlerden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz. Bu sorumluluk tamamen fotoğrafçıya aittir.

6- Yarışmada ödül (derece, mansiyon ve sergileme alamayan ve satın alma uygulanmayan fotoğraflar iade edilmeyecek, TFSF temsilcisi denetiminde sistemden silinecektir.

7- Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin e-posta ile bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel hesap/IBAN numarasını ve/veya Düzenleme Kurulu’nca istenebilecek belge ve bilgileri bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

8- Katılımcılar; “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf  Maratonu’na kayıt yaptırmak ve fotoğraflarını teslim etmekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını teslim etmesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi :

1- Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır. Bu rumuz kayıt sırasına göre sıralanacaktır. (Örnek: 063).

2- Birden fazla fotoğrafla yapılacak katılımlarda fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir (Örnek; 063_1_fotoğraf_adı, 063_2_fotoğraf_adı, …).

3- Teslim edilecek fotoğrafların isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazır halde teslim edilmelidir.

4- Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.

5- Fotoğraf teslimi 05.04.2020 saat 17:30’da kesinlikle sona erecektir.

Konaklama:

 1- Otelde kalmak isteyen katılımcılar konaklama ücretlerini kendileri karşılayacaklardır ve rezervasyonlarını kendileri yapacaklardır.

2- Konaklama yapacak katılımcılar konaklama ve diğer ekipmanlarını kendileri temin edeceklerdir.

Eş Değer Başarı Ödülleri:
Birincilik ödülü     :  4.000 TL (3  adet)  =12.000 TL
İkincilik Ödülü      :  2.500 TL (3 adet)   = 7.500 TL

Üçüncülük ödülü :  1.500 TL (3 adet)   = 4.500 TL

Mansiyon ödülü   :  1.000 TL (6 adet)   = 6.000 TL

Sergileme ödülü :  300 TL ( En çok 100 adet )
Düzenleyen kurumun talep ettiği eserler için satın alma 250 TL ücreti kadardır.

Yarışma Takvimi:

Kayıt Başlangıcı Tarihi                :03.09.2020    Saat  08:00

Son Kayıt Tarihi                           :06.09.2020     Saat  15:00

En Son Fotoğraf Teslim Tarihi  : 06.09.2020    Saat  17:30

Jüri Toplanma Tarihi                  : 06:09.2020    Saat  20:00

Sonuçların açıklanması              : 07:09:2020

Jüri Üyeleri :
Ahmet Cihat KÜRKÇÜOĞLU ( Fotoğraf Sanatçısı )

İzzet KERİBAR ( Fotoğraf Sanatçısı )

Mahmut ORMANCIOĞLU ( Fotoğraf Sanatçısı )

Sadık ÜÇOK ( Fotoğraf Sanatçısı )

Selnur OKUDAN ( Fotoğraf Sanatçısı )

Ümmü Nisan KANDİLCİOĞLU ( Fotoğraf Sanatçısı )

Vahap AKŞEN ( Fotoğraf Sanatçısı )

Not : Jüri en az 3 katılımcı jüri ile toplanıp katılan fotoğrafları değerlendirebileceklerdir.

Yarışma Sekreteryası :  0530 505 63 11 / 0414 318 51 11 dahili 6311

Necmi KARADAĞ ( Genel Koordinatör ) 0532 780 59 91
Bünyamin ÇADIRÇI       : 0532 377 68 55
Mehmet Sadık ALİCAN : 0535 615 53 76
Murat AYNELİ                 : 0543 486 86 20

Kayıt Masası :  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu
Adres : Atatürk Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi binası girişi / Şanlıurfa

Kayıt Masasının Açık Olduğu Saatler: 08:00 ile 20:00 arası

Not : Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kurumumuz ( Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ) olası herhangi bir olumsuz durum karşısında yarışmayı başka bir tarihe erteleyebilir veya iptal edebilir.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı