OCAK AYI GÜNDEM MADDELERİ

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  DUYRULUR

 

              5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM (Mozaik AVM) 3. Kat Büyükşehir Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

                 İlgililere duyurulur.

G   Ü   N   D   E   M      :

1- Denetim Komisyonu seçilmesi 

2- 90 Nolu Osmanbey Hattındaki yoğunluğu azaltmak için özel halk otobüslerine kanun 

    kapsamında Gelir Desteği Ödemesi yapılması

3- AYKOME Yönetmelikleri

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale Edilecek Konular

1- İlimiz Haliliye İlçesi Dageteği mahallesi 310 ada 1 parsel, 311 Ada 1 Parsel, 313 Ada 1 Parsel, 322 Ada 1 Parsel, 778 Ada 3 Parsel, 843 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih ve 55 sayılı karı ile onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi

2- İlimiz Karaköprü İlçesi Doğukent Mahallesi ada no:3357 ve 2977 imar adası arasında kalan alanda  Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2019 tarih ve 381 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişkliği doğrultusunda hazırlanmış ve Kararköprü Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 74 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi

3- İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi ada no:3959 parsel no:11'de kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2019 tarih ve 318 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişkliği doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06.12.2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi

4- İlimiz Haliliye ilçesi Konuklu Mahallesi Ada no:203 Parsel no:1'de kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.06.2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 10.10.2019 tarih ve 72 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişiklik talebi 

5- İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın(Karşıyaka) Mahallesi 5052 ada 3 nolu Parselde hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarih ve 94 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği talebi

6-İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi 2270 ada 7 parsel, 2379 ada 7 parsel nolu taşınmazlar ve çevresinde hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarih ve 93 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama imar plan değişikliği talebi

7- İlimiz Karaköprü ilçesi Karaköprü mahallesi ada no:4411 parsel no:1,2,3,4,5,6,7,8'de kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi

8- İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü (Çamlıyayla) Mahallesi  Ada No:3425 Parsel No:1’de kayıtlı taşanmaz ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi

9-İlimiz Haliliye İlçesi Çamlıdere mahallesi 315 nolu Parsel' de kayıtlı alan üzerinde  hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı talebi

10- İlimiz Akçakale  İlçesi, Yeşerti  Mahallesi  Ada No:136 Parsel No 4'de kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2017 tarih ve 575 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda  hazırlanmış ve Akçakale Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih ve 55 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

11- Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Akpıyar Mahallesi 1643 ada 11 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlar

12-İlimiz, Harran İlçe Merkezi (Harran Mahallesi) Suriçi Bölgesine yönelik Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2019 tarih ve 431 sayılı kararı ve Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.12.2019 tarih ve 5189 sayılı kararı ile uygun görülen Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

13- İlimiz Bozova İlçesi, Gölbaşı Mahallesi için hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı talebi

14- Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 63. Maddesi 1. fıkrası gereği Başkanlığımızca "Şanlıurfa İmar Yönetmeliği Taslağı" hazırlanmış olup yönetmelik taslağının Mecliste görüşülmesi

İhtisas Komisyon Raporları;  

1- İlimizde Kültür ve Sanat Etkinliklerin Artırılması

2- İlimizde Kırsal Kalkınmanın Önemi ve Durumu

3- Barajların Kalkınmadaki Rolü ve Önemi

4- İlimizde Turizmin Gelişmesi için Turizmdeki zayıf yönlerin bulunması

5- Harran Üniversitesi, Karaköprü Ağız ve Diş Hastanesi ve Eyyübiye Eğitim ve Araştırma  Hastanesine önemli noktalardan direk hat seferlerinin olması

6- Sporun Etkileri

7- Tüm alanlarda Engelli vatandaşlarımızın rahat hareket edebilmeleri

8- İlimizde ve İlçelerimizde bulunan caddelerin güzelleştirilmesi

9- Okul öncesi Eğitimin Çocuklar ve Aileler üzerindeki etkilerİ

10-Suriyelerin Ülkemizdeki dağılımları ve ilimize nüfusu fazla olan Suriyeli Mültecilerden dolayı yapılması gereken çalışmalar

11- Tarlalarda kullanılan Kimyasal ilaçların toprağa olumsuz etkileri

12- Çöp toplama, Biriktirme ve İmha Yolları

 

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı