KENT KONSEYİ DUYURU

5393 Sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi uyarınca hazırlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyemizin Kent Konseyi oluşturulacaktır.

Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince genel kurul üyesi olacak kişilerin “Kayıt Güncelleme” yapmaları gerekmektedir.

Buna göre Konsey,

a) Şanlıurfa Valisi(veya temsilcisi)

b) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı (veya temsilcisi),

c) Valilikçe belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri (10 kişi),

ç) Muhtarlar (23 kişi )

d) Siyasi partilerin il temsilcileri (veya görevlendirecekleri kimseler)

e) Harran Üniversitesi temsilcisi (2 kişi)

f) Kamu kurumu niteliğindeki Meslek kuruluşlarının, Sendikaların, Noterlerin, Baroların ve ilgili Dernekler ile Vakıfların temsilcilerinden teşekkül edecektir.

Yukarda belirtilen kimselerden oluşacak Kent Konseyi için ilgililerin  veya temsil edecek kişilerin isim, unvan, telefon, e-posta ve adres bilgilerinin en geç 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Daire Başkanlığımıza bildirmeleri gerekmektedir.

İlgililere İlanen Duyurulur

                                                                                                  Ali Ferhat TÜRKMEN

                                                                                                       BŞB Başkanı a.

                                                                                        STK ve Muh.İşl.Daire Başkanı

 

Başvuru Dilekçesini, Şanlıurfa Kent Konseyi web sayfasından İndirebilirsiniz.

KAYIT GÜNCELLEME İŞLEM ADRESİ:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Esentepe Mah. Vatan Cad.

M.A.İNAN Kültür Merkezi

(Urfa City AVM yanı)  2. Kat

Karaköprü/ŞANLIURFA

İrtibat: Emrah OĞUZ  05442200158

* Genel kurul listesinin teşekkülüne müteakip, seçim takvimi ilan olunacaktır.

* Belirtilen tarih sonrası Konsey genel kuruluna üyelik başvurusu kabul olunmayacaktır.

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı