ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 17 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 14.00'da Esentepe Mahallesi Urfa City AVM (Mozaik AVM) 3. Kat Büyükşehir Meclis Toplantı

salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

İlgililere duyurulur.

1-Sosyal Denge Sözleşmesi için Yetki verilmesi

2- Sözleşmeli personel Ücretinin belirlenmesi

3-Kesim Ücretinin Belirlenmesi

4- Arakan'a Yardım

5- Karaköprü Belediyesi sınırları içerisinde bulunan rekreasyon alanının Karaköprü Belediyesine devri 6- Haliliye Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Sosyal Kültürel alanın Haliliye Belediyesine Devri

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları *

İhtisas Komisyon Raporları *

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale Edilecek Konular

1-Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2017 tarih ve 77 sayılı kararıyla onaylanan İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Şanlıurfa 2.İdare Mahkemesinde 2018/1017 Esas sayı ile açılan davada Şanlıurfa Mahkemenin 16.05.2019 tarih ve 2018/1017 Sayılı kararı

2-İlimiz oOHaliliye (o İlçesi (Paşabağı (Mahallesi oAda no:2379, Ada no:2375, Parsel no0.6,8,9,10,11,12,13,14,15,18 ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım imar Plan değişikliği

3- İlimiz Karaköprü ilçesi Esentepe Mahallesi 3801 ada 3 nolu (İfraz sonrasında 5,6,7 ve 8 nolu parseller) parselin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yapılan değişiklikle “Rekreasyon alanı” olarak planlanmasına ilişkin Şanlıurfa 2.İdare Mahkemesinde 2016/333 Esasıyla Şanlıurfa Belediye Başkanlığı aleyhine açılan iptal davasında Mahkemenin 31.05.2018 tarih ve 2018/559 Sayılı kararı

4- İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi 1696 ada 6 nolu parselde hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planına; Davacı Viranşehir Kaymakamlığı (Mal Müdüğrlüğü) vekili Av.Eylem Kulkıra COŞKUN tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi aleyhine Şanlıurfa 2.İdare Mahkemesinde 2018/645 Esas sayı ile açılan davada Mahkemenin 11/04/2019 tarih ve 2019/412 sayılı kararı

5- İlimiz Harran ilçe Merkezi (Harran mahallesi) Sur içi bölgesindeki 1.derece Arkeolojik Sit alanı ve kentsel Arkeolojik Sit alanına yönelik koruma amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Talebi

6- İlimiz Viranşehir İlçe Merkezi Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına İlişkin davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili Av.cansın SANGU tarafından Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesinde 2017/1109 E.Sayı ile açılan İptal davasında Mahkemenin 15.03.2019 tarih 2019/294 karar sayılı kararı

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporları *

  • ŞUSKİ GENEL KURULU
  •  

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı