MART AYI MECLİS KARARLARI

                                                              BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                                   MART-2018 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BŞ Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ  Başkanlığında 11.03.2019 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış herhangi bir karar alınmamıştır.

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 12.03.2019 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

55 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “ Avrupa Birliği Suriye Krizine Karşı Bölgesel Güven Fonu (MADAD) kapsamında Alt Finansman Anlaşması Kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ’ye Yetki Verilmesi” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

56 Nolu Karar: Engelli Vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunlar ile ilgili Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporunun ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ   Başkanlığında 13.03.2019 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

57 Nolu Karar: Aile Yapısındaki Değişimler ve Etkileri ile ilgili    Kadın Erkek Eşitliği ve Aile Komisyon Raporunun ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

58 Nolu Karar: Tüm Bireylere okuma alışkanlığı kazandırılması ile ilgili   Kültür ve Eğitim Komisyon Raporunun ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

59 Nolu Karar:Göletlerin önemi ve Tarım ve Hayvancılığa katkıları ile ilgili  Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyon Raporunun ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ   Başkanlığında 14.03.2019 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

60 Nolu Karar: Nevali Çori ile ilgili yapılması gerekenler ile ilgili  Turizm ve Tanıtım Komisyon Raporunun ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

61 Nolu Karar: İlimizde Kent Estetiğini etkileyen başlıca sorunlar ile ilgili  Şanlıurfa’nın Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyon Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu Şanlıurfa’nın Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyon Raporunun ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

62 Nolu Karar: Çam Fıstığının Yaygınlaştırılması ile ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporunun ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

ŞUSKİ GENEL KURULU

01 Nolu Karar: İller Bankası A.Ş. (bundan sonra “Banka” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen “Avrupa Birliği Krizine Karşı Bölgesel Güven Fonu (MADAD) kapsamında, Bankanın Avrupa Birliği (AB) kaynaklarından Avrupa Yatırım Bankası (AYB) aracılığıyla temin ettiği ve bağlı İdaremiz olan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’ne Akçakale-Harran İlçeleri İçmesuyu Şebeke Projesi, Halfeti İlçesi İçmesuyu Şebeke Projesi ve Bozova İlçesi İçmesuyu Şebeke Projesiiçin kullandırılacak hibeye ilişkin Alt Finansman Anlaşması ve ilgili dokümanları müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe için her türlü iş ve işlemleri müteselsil kefil sıfatı ile yapmaya, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ’ye yetki verilmesi ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Hamdi US’a yetki verilmesinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

 

        Nisan    Ayı  Meclis Toplantısı 08/04/2019 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

 

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

Eklenme Tarihi: 28.03.2019 13:50

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2020 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı