NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(HALİLİYE-SÜLEYMANİYE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi 4594 Ada 1 Parsel numaralı kayıtlı taşınmaz üzerinde "Ortaöğretim Alanı" olarak planlı alanın kuzeydoğusundaki "Park Alanı" ile yer değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2019 tarih ve 44 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 19/02/2019

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı