OCAK AYI MECLİS KARARLARI

                                                                   BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                                      OCAK-2018 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan  V. Metin ÇADIRCI      Başkanlığında 14.01.2019 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

 01  Nolu Karar: Denetim Komisyonunda görev yapmak üzere, Meclis Üyeleri; Ahmet KAYTAN, Metin ÇADIRCI, Ahmet Haşim İNAN, Osman ULUDAĞ, Bahri YILDIRIM aday olarak gösterildi. İsim listesine göre yapılan, gizli oylama,  açık tasnif sonucu; 45 oy kullanıldığı, 36 oyun geçerli, 6 oyun Boş ve 1 oyun Geçersiz olduğu tespit edildi. Buna göre önerilen isimlerden; Ahmet KAYTAN 33 oy, Metin ÇADIRCI 33 oy, Ahmet Haşim İNAN 33 oy, Osman ULUDAĞ 33 oy, Bahri YILDIRIM 31 oy aldıkları görüldü. Buna göre;

              Belediyenin bir önceki yıl (2017 Yılı) gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmak için Denetim Komisyonuna, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet KAYTAN, Metin ÇADIRCI, Ahmet Haşim İNAN, Osman ULUDAĞ, Bahri YILDIRIM seçilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak, Kanunda belirtilen gösterge rakamının Devlet Memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda günlük (1/30 oranında brüt) ödeme yapılarak, İhtiyaç duyulması halinde Denetim Komisyonunda 29 iş günü görev yapmak üzere 2 uzmanın, Şanlıurfa Mali Müşavirler Odasından talep edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 2.Başkan V. Sait KAYA   Başkanlığında 15.01.2019 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

 02  Nolu Karar: İlimizde bulunan engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları problemlerin çözümü ile ilgili konunun Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 03  Nolu Karar: Viranşehir İlçesi Büyükbardakçı mahallesinde bulunan Hatuniye sokağına bağlı olan Küme evlere Yeşiltepe isminin verilmesi ile ilgili konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 04 Nolu Karar: İlimizde 2014-2018 yılları arasında Gençlik ve Spor bünyesinde yapılan çalışmalar ile ilgili konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 05 Nolu Karar: İlimize bağlı Hilvan ilçesi sınırlarında bulunan Neolitik Çağın en önemli yerleşim yeri olan Nevali Çori hakkında yapılması gereken çalışmalar ile ilgili konunun Turizm ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 06 Nolu Karar: Siverek ilçesi Söylemez mahallesine bağlı Akyurt sokak yakınlarında bulunan Küme evler grubuna Karamolla isminin verilmesi ile ilgili konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 2.Başkan V. Sait KAYA   Başkanlığında 16.01.2019 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

 07 Nolu Karar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arsa, Sosyal Konut, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmeliği’nin Arsa, Konut ve İşyerlerinin Satışı Beşinci Bölümünün Arsa Satışı Başlıklı 22.Maddesine ek olarak “Madde 22-(2) Arsa Satışları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri çerçevesinde ihale ile satışa çıkarılır, satış bedelinin %20’si Peşin, %80’i 24 aya kadar vade farkı alınmaksızın ve ayrıca peşin ödemelerde ise son üç yılı kanuni faizinin ortalaması alınarak indirim yapılır” bendinin eklenmesinin reddedilmesinin kabulüne,

 08 Nolu Karar: Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne 25 yıllığına yapılan tahsisin iptali ve söz konusu 83 adet dairenin Maliye Hazinesi adına devri talebine istinaden; İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Yenice Mahallesi 5331 ada 2 numaralı parselde kayıtlı bulunan kurulu kat irtifaklı 12.Bloktaki 1’den 52’ye kadar olan Bağımsız Bölümler ile 13. Bloktaki 1’den 31’e kadar olan mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait 83 adet dairenin Emniyet Hizmetlerinde kullanılacağına dair Şanlıurfa Valiliği’nin 12/12/2018 tarih ve 81865735-27669-81720-273 sayılı yazıları da gözönüne alınarak 5393 sayılı Belediye kanununun 75. Maddesinin (d) bendi gereği bedelsiz olarak Maliye Hazinesi adına Devredilmesinin kabulüne,

 09 Nolu Karar: Akçakale ilçesi Mil Mahallesinde bulunan Dalca sokağa 1 km uzakta bulunan, 12 adet yerleşim alanı olan ve yaklaşık 150 kişinin yaşadığı sokağa Yamanlar Sokak isminin kabulüne,

 10 Nolu Karar:   Harran ilçesi Bilgili mahallesine bağlı Açmalı Sokağın isminin Yüksek Tepe olarak değiştirilmesinin kabulüne,

 11 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçemize bağlı Canpolat mahallesinde bulunan, Seyrantepe ismiyle halk arasında bilinen sokağa Seyrantepe Sokak isminin verilmesinin kabulüne,

 12 Nolu Karar: Harran İlçesine bağlı, Yukarıyakınyol Mahallesinde bulunan Yukarı Aytüştü sokak isminin Kızılelma Sokak olarak değiştirilmesinin kabulüne,

 13 Nolu Karar: Turizm ve Tanıtım Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 2.Başkan V. Sait KAYA   Başkanlığında 17.01.2019 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

 14 Nolu Karar:  İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi Ada no:3715 Parsel no:1, 4, 5, 6, 7, 8 ve 12'de ''Konut Alanı'' olarak planlı alanın ''Eğitim Alanı (Özel Eğitim Alanı)'' olarak planlanmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 67 sayılı kararıyla onaylanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 75 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2018 tarih ve 327 sayılı kararı ile “E:0.50 Yençok:8.00 (2 kat) yapılaşma koşularının E:0.75 Yençok:12.50 (3 kat) ve alanın doğu tarafından çekme mesafesinin 10 metre” olacak şekilde değiştirilerek onanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Karaköprü Belediyesince yapılan ilan-askı sürecinde Karaköprü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 02.11.2018 tarih ve E.908 sayılı yazı ile yapılan itirazın reddedilmesi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

 15 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi  Ada no:5830 Parsel no:1 ve 2'de ''Konut Alanı'' olarak planlı alanın ''Eğitim Alanı (Özel Eğitim Alanı)'' olarak planlanmasın yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 235 sayılı kararıyla onaylanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2018 tarih ve 328 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2018 tarih ve 328 sayılı kararı ile “E:0.50 Yençok:8.00 (2 kat) yapılaşma koşularının E:0.75 Yençok:12.50 (3 kat)” olacak şekilde değiştirilerek onanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Karaköprü Belediyesince yapılan ilan-askı sürecinde Karaköprü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 02.11.2018 tarih ve E.909 sayılı yazı ile yapılan itirazın reddedilmesi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

 16 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi, Güllübağ Mahallesi, Ada No:3752 Parsel No:4'te ''Konut alanı'' olarak planlı alanın ''Eğitim Alanı(Özel Eğitim Alanı)'' olarak planlanmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2018 tarih ve 178 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve 105 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinde E:0.50, Yençok:8.00(2 kat) yapılaşma koşularının E:0.75 Yençok:12.50 (3 kat), çekme mesafeleri kuzeydoğu, kuzeybatı yönlerinden 10 metre olacak şekilde değiştirilmesi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

 17 Nolu Karar: İlimiz Akçakale İlçesi Fişenge Mahallesi 138 ada Parsel no:4'te kayıtlı alan üzerinde "Eğitim Alanı" yapılmak üzere hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

 18 Nolu Karar:  İlimiz Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesi ada no:183 parsel no:4'te kayıtlı ve meri imar planında ''Konut+Ticaret'' olarak planlı alanda plan notlarına ''Konutaltı Ticaret olarak planlanan parselde yapılacak yapının zemin katında 6.50 metre yüksekliğinde asma katlı dükkan yapılabilir'' notunun eklenmesine yönelik hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve 90 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin kabulüne,

 19 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Batıkent Mahallesi ada no:2079 parsel no:12 ve 13'te kayıtlı ve taşınmazlar üzerinde yapılaşma koşulları ve ifraz hattının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06.08.2018 tarih ve 80 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabulüne,

  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 2.Başkan V.Sait KAYA   Başkanlığında 18.01.2019 tarihinde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

 20 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Güzelyurt Mahallesi ada no:386 parsel no:3 ve 4'te kayıtlı ve meri imar planında'' Gelişme Konut Alanı'' olarak planlı alanda hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 106 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan teklifinin kabulüne,

 21Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi,  Güllübağ (Karaköprü Köyü) Mahallesi,  3888 Ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parsellerde kayıtlı,  Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2018 tarih ve 325 sayılı kararı ile  'Eğitim Alanı (Özel Eğitim Alanı)' olarak düzenlenmesine yönelik onaylanan  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarih ve 112 kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinde; E:0.50, Yençok: 12.50(3 Kat) yapılaşma koşullarının E:0.75, Yençok: 12.50(3 Kat) olarak değiştirilmesinin kabulüne

 22 Nolu Karar     İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesinde ''Sağlık Tesisi Alanı'' olarak planlı 5099 ada 1 nolu parsele ek olarak orman vasıflı 1002 numaralı parselin  33.289 m2'lik alanın ''Sağlık Tesisi Alanı'' olarak planlanması amacıyla hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifinin kabulüne,

 23 Nolu Karar: İlimiz, Siverek  İlçesi, Haliliye Mahallesi 2378 ada 4, 5, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazlar üzerinde Siverek Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 45 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 301 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanmış ve  Siverek Belediyesindeki askı sürecinde yapılan itiraza ilişkin Siverek Belediye Meclisinin 06.11.2018 tarih ve 68 sayılı kararında belirtilen E=1.20 olan yapılaşma koşulunun E=0.80 olarak ve “5m” olan Kuzey Doğu çekme mesafesinin "10m" olarak değiştirilmesinin kabulüne,

 24 Nolu Karar: İlimiz Siverek İlçesi, Camikebir Mahallesi Parsel No 11'de kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 338 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda  hazırlanmış ve Siverek Belediye Meclisinin 06.11.2018 tarih ve 67 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

25 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi, Büyükhan Mahallesinde bulunan mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait ve  Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde kalan Ada No:148 Parsel No:1'de kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut imar planında "Konut+Ticaret Alanı" olarak planlı alanın "Belediye Hizmet Alanı (Su Deposu ve Terfi Merkezi)" yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

 26 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Gölbaşı Mahallesinde bulunan 810 ada 2-4-5-6 nolu parseller, 133 ada 15-16-17-18-23-24 nolu parseller, 670 ada 1-2-3-4 nolu parseller üzerinde yer alan taşınmazlara yönelik İbrahim Paşa Konağı Koruma Alanı 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

 27 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 5414 ada 1 nolu parsel ve çevresi üzerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

 

        Şubat   Ayı  Meclis Toplantısı 11/02/2019 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

 

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı