Nazım ve Uygulama İmar Planı Değ. (Eyyübiye-Büyükhan)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi, Büyükhan Mahallesinde bulunan mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait ve  Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde kalan Ada No:148 Parsel No:1'de kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut imar planında "Konut+Ticaret Alanı" olarak planlı alanın "Belediye Hizmet Alanı (Su Deposu ve Terfi Merkezi)" yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2019 tarih ve 25 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 22/01/2019

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı