NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(HALİLİYE-SIRRIN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesinde ''Sağlık Tesisi Alanı'' olarak planlı 5099 ada 1 nolu parsele ek olarak 1002 numaralı parselin  33.289 m2'lik alanın ''Sağlık Tesisi Alanı'' olarak planlanması amacıyla hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2019 tarih ve 22 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 22/01/2019

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı