NAZIM İMAR PLANI(HALİLİYE-ULUBAĞ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye İlçesi Ulubağ Mahallesi Parsel No:251’de kayıtlı ve mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak planlı alanın “İbadet Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2018 tarih ve 349 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 18/01/2019

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı