Nazım ve Uygulama İmar Planı Değ. (Haliliye-Çamlıdere)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İlimiz Haliliye İlçesi, Çamlıdere Mahallesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2017 tarih ve 522 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Haliliye Belediyesindeki askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik Haliliye Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarih ve 83 sayılı kararında belirtilen “Uygulama İmar Planına yapılan itiraz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yetkisinde olmasından dolayı konunun Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması” kararı doğrultusunda yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticaret Alanı" olarak planlı alanın "Belediye Hizmet Alanı" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2018 tarih ve 413 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 28/12/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı