ARALIK-2018 MECLİS KARARLARI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                           ARALIK-2018 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ     Başkanlığında 10.12.2018 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

  456  Nolu Karar: İlimiz, Karaköprü İlçesi, Seyrantepe Mahallesi 280 ada 2 numaralı parselde kayıtlı bulunan 11574,52 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın yeni yapılacak olan su deposu alanı olarak ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün hizmetlerinde kullanmak üzere devri ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 457  Nolu Karar:    Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne 25 yıllığına yapılan tahsisin iptali ve söz konusu 83 adet dairenin Maliye Hazinesi adına devri talebine istinaden; Söz konusu İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Yenice Mahallesi 5331 ada 2 numaralı parselde kayıtlı bulunan kurulu kat irtifaklı 12.Bloktaki 1’den 52’ye kadar olan Bağımsız Bölümler ile 13. Bloktaki 1’den 31’e kadar olan mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait 83 adet dairenin, Büyükşehir Belediyemizin Şehitlik Vergi Dairesi Mükellefi olarak birikmiş Vergi Borçlarımızdan mahsup edilmesi ve Maliye Hazinesi adına Devredilmesi hususunda Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 458  Nolu Karar: Otopark Yönetmeliği 12.maddesi 11.fıkrası gereği, otopark ücret tarifesi için yerleşim bölgeleriniz gruplara ayrılması ve gruplara göre alınacak oranın belirlenmesine ilişkin konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 459 Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “Kaynak Talebi” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 11.12.2018 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

460  Nolu Karar: Eyyübiye İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 264 ada 18 numaralı parselde kayıtlı restorasyonu ve tadilatı tamamlanmış 11 Nisan Okulu Alt Katı’nın, 2023 yılına kadar Şanlıurfa Turizm Geliştirme Anonim Şirketi’ne yıllık 5.000 TL ücret karşılığında tahsis edilmesinin kabulüne,

461  Nolu Karar: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (b) fıkrasına göre çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerden isim, unvan, dereceleri yazılı Mühendis Mehmet Emin DOLAŞ, Mühendis Mehmet Salih BASIK, Mühendis Mehmet Nazif ASLAN, tekniker İbrahim ALPAY, Mühendis Bilal ÇELİK, 1.Hukuk Müşaviri Mustafa GÜNEŞ, Avukat Azmi ALDEMİR, Mimar Mehmet Emin BAKIRCI, Mimar Raşit DEDEOĞLU, Mimar Muhammed Osman KAZAZ, Mühendis İmam Müslüm ELÇİ, Mühendis Abdulkadir BOZKURT, Mühendis Mehmet TOPDAĞ, Mühendis Mehmet DEMİR, Programcı Ali Osman GÖRGÜN, Sanat Tarihçisi Murat KARAER, Şehir Plancısı Hikmet İNAN, Tekniker Ahmet ÇOBAN’a 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Maliye Bakanlığınca belirlenen net ücretin %25 fazlası olarak ödenmesinin kabulüne

  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 2.Başkan V.Sait KAYA   Başkanlığında

13.12.2018 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

  462  Nolu Karar: İlimiz, Karaköprü İlçesi, Seyrantepe Mahallesi 280 ada 2 numaralı parselde kayıtlı bulunan 11574,52 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın yeni yapılacak olan su deposu alanı olarak kullanılmak şartıyla ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bedelsiz devrinin kabulüne,

     Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 2.Başkan V.Sait KAYA   Başkanlığında

14.12.2018 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır

  463  Nolu Karar: Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-ghi Choi’nin İlimize bu yatırımları kazandırılmasında, gerekli ödemelerin İlimize aktarılmasında üstün gayret ve özverili çalışmaları bulunmuştur. Bu nedenle Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-ghiChoi’e 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (r) bendi gereği “Fahri Hemşehrilik Beratı’ nın verilmesinin kabulüne,

  464  Nolu Karar:   İlimiz Viranşehir İlçesi Gögerli Mahallesi Ada No:122 Parsel No:1, Ada no: 110 Parsel no:1 ve Ada no:121 Parsel no:4’te kayıtlı taşınmazlar üzerinde Enerji Üretim Alanı(GES) yapımına yönelik hazırlanmış1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne,

Karar verilmiştir.

        Ocak  Ayı  Meclis Toplantısı 14/01/2019 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

 

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı