NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLAN (VİRANŞEHİR-ELBEĞENDİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Viranşehir İlçesi Elbeğendi Mahallesi 251 Ada 8 nolu Parsel (eski 210 nolu Parsel) üzerinde ‘Enerji Üretim Alanı’ (Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali) yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2018 tarih ve 326 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 31/12/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı