KASIM-2018 MECLİS KARARLARI

                                                         BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                             KASIM -2018 MECLİS KARARLARI ÖZETİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 12.11.2018 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

380  Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde bulunan Müteahhitlik Hizmetleri olan 03.05.1.04 ödeneğine 4.220.000,00-TL, Temizlik İşleri Müdürlüğünde bulunan Müteahhitlik Hizmetleri olan 03.05.01.04 ödeneğine 5.180.000,00-TL, Fen İşleri Müdürlüğünde bulunan Yol Yapım Giderleri Ödeneği olan 06.05.07.07 ödeneğine 4.000.000,00-TL ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bulunan Akaryakıt ve Yağ Alımları olan 03.02.03.02 Ödeneğine ise 3.350.000,00-TL Toplam 16.750.000,00 TL Gider Kalemleri için ek ödenek verilmesi bunun karşılığında ise Mali Hizmetler Müdürlüğü Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden alınan paylar 05.02.02.51 ödeneğine 10.000.000,00-TL, 06.01.05.01 Arsa satışı gelir ödeneğine 5.750.000,00-TL ve 01.03.09.53 İlan Reklam Vergisi gelir ödeneğine 1.000.000,00-TL toplam 16.750.000,00-TL Gelir Bütçe Ödeneği verilmesinin kabulüne,

381  Nolu Karar: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 20. Maddesi hükümleri gereğince 2019 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair yetkinin belediye başkanına verilmesinin kabulüne,

 

Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (b) fıkrasına göre çalıştırılacak olan sözleşmeli personellerden ekli listede isim, unvan, dereceleri yazılı bulunanlara; 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Maliye Bakanlığınca belirlenen net ücretin %25 fazlası olarak ödenmesi hususunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

382  Nolu Karar: Birecik Belediye Başkanlığı Ek Bütçesi’nin incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 13.11.2018 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

383  Nolu Karar: Akçakale Belediyesi 2019 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

384  Nolu Karar: "Birecik Belediyesi 2019 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

385  Nolu Karar: "Bozova Belediyesi 2019 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

386  Nolu Karar: "Ceylanpınar Belediyesi 2019 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

387  Nolu Karar: Eyyübiye Belediyesi 2019 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

388  Nolu Karar: "Halfeti Belediyesi 2019 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

389  Nolu Karar: "Haliliye Belediyesi 2019 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

390  Nolu Karar: "Harran Belediyesi 2019 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne

391  Nolu Karar: Hilvan Belediyesi 2019 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

392  Nolu Karar: "Karaköprü Belediyesi 2019 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

393  Nolu Karar: "Siverek Belediyesi 2019 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

394  Nolu Karar: "Suruç Belediyesi 2019 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

395  Nolu Karar: 2019 yılı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifeleri, Performans Programı veBütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

396  Nolu Karar: "Viranşehir Belediyesi 2019 Yılı Gelir Gider Bütçesi"nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

397  Nolu Karar: ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün 2019Mali Yılı Bütçesi’nin, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

398  Nolu Karar:ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün 2019 Performans Programı ve 2019 Yılı Yatırım Programı’nın, incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 14.11.2018 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır

399  Nolu Karar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Arakanlı kardeşlerimizin mülteci olarak bulunduğu Bangladeş’deki bir belde ile kardeş şehir olması. Gerektiğinde AFAD, TİKA, Kızılay ve Şanlıurfa İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Derneği  (İHH) gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak Arakanlı mülteciler için 200.000 (ikiyüzbin) TL’ye kadar yardım yapılması, Bangladeşte 63 adet bambu ev, 1 adet mescid ve 1 adet derin su kuyusu açılması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı’na yetki verilmesinin kabulüne,

400  Nolu Karar: Plan ve Bütçe KomisyonRaporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu;

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Ek Ödenek Başlıklı 37 nci maddesi gereği;

     46  63  6  43  03-Kamu Düzeni ve Güv.Hiz. (Zabıta Müdürlüğü)3.950.000,00.-TL

46  63  6  37 04-Ekonomik İşler ve Hizm.     (Park ve Bahçeler Md.)         6.550.000,00.-TL

46  63  6  22 05-Çevre Koruma Hizm.           (Temizlik İşleri Md.)             6.500.000,00.-TL

TOPLAM                           17.000.000,00.-TL

Gider olarak Ek Bütçe yapılması,

05-Diğer Gelirler         2.000.000,00 TL.

06-Sermaye Gelirleri 15.000.000,00 TL.

TOPLAM                     17.000.000,00.-TL

 

Gelir olarak Ek Bütçe yapılmasının kabulüne,

401  Nolu Karar: Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Tek Tek dağları arasında bulunan, tarihi dokusu ile zamanın en önemli yapıtlarından biri olan Şuayb şehri ile ilgili konunun Turizm ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

402  Nolu Karar: İlimizde göletlerin önemi ve tarım ve hayvancılığa katkıları ile ilgili konunun Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 15.11.2018 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

403  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi, Beyaz yaprak Mahallesi, 471 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde ‘Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı’ yapılmasına yönelik hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisi’nin 10.08.2018 tarih ve 295 sayılı ile onaylanmış1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan teklifinde plan notlarına '' Kamuya ayrılan alanlar(Yol, Park, Yeşil Alan vb.) kamu lehine bilabedel terkleri yapılmadan uygulama yapılamaz'' hükmünün eklenerek değiştirilmesinin kabulüne,

404  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Kendirci Mahallesi ada no:200, parsel no:28'de kayıtlı mevcut nazım imar planda ''Ticaret'' olarak planlı alanın ''Ticaret ve Yol'' olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişiklik teklifinin kabulüne,

405  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Kızlar Mahallesinde ada no:109 parsel no:1 ve 6’da ifraz hattını kaldırılmasına yönelik hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve 89 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 16.11.2018 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır

406  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Çiçektepesi Mahallesi ada no: 111 parsel no:1 ve ada no:111 parsel no:7'de kayıtlı alanlar üzerinde “Enerji Üretim Alanı” (Güneş Enerji Santrali) yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

407  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi, EsenyaylaMahallesi Parsel No 316'da kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2018 tarih ve 95 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda  hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 108  sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde plan açıklama raporunda belirtilen "Akaryakıt Servis ve LPG İstasyonunda Lokanta ve Dinlenme Tesisi Yapılabilir" ibaresinin "Akaryakıt Servis ve LPG İstasyonunda lokanta, fırın, market ve lastikçi yapılabilir" şeklinde değiştirilmesinin kabulüne,

408  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi, Şırnak Mahallesi  Parsel No 7 ve çevresi üzerinde mevcut İmar Planında "Park”, “Yol” ve “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (K.D.K.Ç.A)” olarak planlı alanın "Park”, “Yol”, ve “Akaryakıt ve  Servis İstasyonu Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 2.Başkan V. Sait KAYA   Başkanlığında 19.11.2018 tarihinde, 6. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

409  Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere; Celal AKIL’dan boşalan Encümen Üyeliğine Meclis üyesi Ümran BİLİM’in seçilmesinin kabulüne,

410  Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere; Nusret TÜYSÜZ’den boşalan İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeliğine Meclis üyesi İbrahim EKİNCİ’nin seçilmesinin kabulüne,

411  Nolu Karar: 2018 yılı Aralık ayında İmar ve Şehircilik uygulamalarını yerinde incelemek üzere düzenlenecek olan Singapur yutdışı gezisi programına İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin Ali SAMAR, Faruk Mehmet AKÇAL, İbrahim EKİNCİ, Kemal BARLAK, M.İlhami GÜNBEĞİ, Yakup YILDIZ, Mustafa DEMİRYERİ, Halil AKBAŞ, Bozan KARAYILAN katılmaları, gidiş-geliş, konaklama, yol ve harcırahlarının belediye bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmasının kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 2.Başkan V. Sait KAYA  Başkanlığında 20.11.2018 tarihinde, 7. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

412  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Çamlıdere Mahallesi sınırlarında bulunan, Mülkiyeti Mera vasıflı 135 ada 1 nolu parsel ve çevresi üzerinde “Spor Alanı” yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

413  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi,  Çamlıdere Mahallesinde yönelik hazırlanmış, Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2017 tarih ve 552 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Haliliye Belediyesindeki askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesine yönelik Haliliye Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarih ve 83 sayılı kararında belirtilen “Uygulama İmar Planına itiraz 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı yetkisinde olmasından dolayı konunun Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması” kararı doğrultusunda yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ticaret Alanı” olarak planlı alanın “Belediye Hizmet Alanı” olarak değiştirilmesinin kabulüne,

414  Nolu Karar: İlimiz Akçakale İlçesi, Atatürk Mahallesi sınırlarında bulunan Ada: 1 Parsel: 43, 44 ve Tatlıca Mahallesi sınırlarında bulunan Ada:122  Parsel: 1, 2 ve Ada: 123 Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanan 1/5000  ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli İlave+ Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 334 sayılı kararı ile onaylanmış ve 17/09/2018 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu Nazım İmar Planına askı sürecinde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve 22 adet dilekçe ile itiraz edilmiştir. Bahse konu İmar Planlarına yapılan itirazlar değerlendirilerek yapılan imar planı komisyonumuzca iptal edilmesinin kabulüne,

415  Nolu Karar: Şanlıurfa İli , Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi sınırları içerisinde Organize Sanayi Bölgesi Doğusu, Evren Sanayi Batısı arasında kalan alanda, Esnaf Kooperatiflerinin yer taleplerine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapıldığına dair, 14.09.2018 tarih ve 337 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onanmış ve 17.09.2018 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu Uygulama İmar Planı Değişikliğinde askı sürecince S.S. Şanlıurfa Plastik İmalatçıları İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine ait 05.10.2018 tarih ve E.19642 sayılı dilekçe ile itiraz edilmiştir.Bahse konu Uygulama İmar Planı Değişikliğinde yapılan itirazın reddedilmesinin kabulüne,

416  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi, Yaban Mahallesi Ada No:163 Parsel No 1’de kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2017 tarih ve 493 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Viranşehir Belediye Meclisinin 03.10.2018 tarih ve 84 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında  belirtilen “ E:0.50 Yençok : 6.50 ” yapılaşma koşullarının “ E:0.40 Yençok: 6.50 ” olarak değiştirilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 2.Başkan V. Sait KAYA   Başkanlığında 21.11.2018 tarihinde, 8. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

417  Nolu Karar: 14.08.2017 tarih ve 322 sayılı Meclis kararı ile belirtilen Sokak veKüme evlereİsim vermek isteyen yerlerden talep edilen;

 • Muhtar Dilekçesi,
 • En az 1 km mesafede olması,
 • Yol Ağında bulunması,
 • Muhtar Onaylı Köy Halkı Talebi
 • Oturan Hanelerde Aile Reislerinin imzalarının olması,
 

Meclis Kararında belirtilen evrakların tamamlandığı tespit edilmiş olup, Harran ilçesi Duruç Mahallesinde bulunan, nüfusu yoğunluğu fazla olan Küme evler olarak ismi geçen yereZeytin Dalı Sokak İsminin Verilmesi

418  Nolu Karar: Çevik Kuvvet Köprülü kavşağa Karaköprü Köprülü Kavşağı,

Karşıyaka Seyrantepe bağlantısını sağlayan köprülü kavşağa Narlıdere Kavşağı,

 

Karakoyun üzerinde yapılan kavşağa Karakoyun Köprülü Kavşağı İsimlerinin verilmesinin kabulüne,

419  Nolu Karar: 14.08.2017 tarih ve 322 sayılı Meclis kararı ile belirtilen Sokak veKüme evlereİsim vermek isteyen yerlerden talep edilen;

 • Muhtar Dilekçesi,
 • En az 1 km mesafede olması,
 • Yol Ağında bulunması,
 • Muhtar Onaylı Köy Halkı Talebi
 • Oturan Hanelerde Aile Reislerinin imzalarının olması,
 

                 Meclis Kararında belirtilen evrakların tamamlandığı tespit edilmiş olup, Harran ilçesi Yardımlı Mahallesinde bulunan Küme evler olarak ismi geçen yereBayraklı Tepe İsminin Verilmesinin kabulüne,

420  Nolu Karar: 14.08.2017 tarih ve 322 sayılı Meclis kararı ile belirtilen Sokak veKüme evlereİsim vermek isteyen yerlerden talep edilen;Muhtar Dilekçesi,En az 1 km mesafede olması,Yol Ağında bulunması,  Muhtar Onaylı Köy Halkı Talebi, Oturan Hanelerde Aile Reislerinin imzalarının olması,

Meclis Kararında belirtilen evrakların tamamlandığı tespit edilmiş olup, Harran ilçesi Duran Mahallesinde bulunan Küme evler olarak ismi geçen yere Ertuğrul Sokak İsminin Verilmesi, Harran ilçesi Büyüktürbe mahallesinde bulunan Küme evler olarak ismi geçen yere Osmanoğlu Sokak İsminin Verilmesi, Harran ilçesi Yardımlı Mahallesinde bulunan Küme evler olarak ismi geçen yere Fatih Sultan Mehmet Sokak İsminin Verilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 2.Başkan V. Sait KAYA   Başkanlığında 22.11.2018 tarihinde, 9. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

421  Nolu Karar: 14.08.2017 tarih ve 322 sayılı Meclis kararı ile belirtilen Sokak ve Küme evlere İsim vermek isteyen yerlerden talep edilen;

 • Muhtar Dilekçesi,
 • En az 1 km mesafede olması,
 • Yol Ağında bulunması,
 • Muhtar Onaylı Köy Halkı Talebi
 • Oturan Hanelerde Aile Reislerinin imzalarının olması,
 

                 Meclis Kararında belirtilen evrakların tamamlandığı tespit edilmiş olup, Harran ilçesi Alacalı Mahallesinde bulunan, nüfusu yoğunluğu fazla olan Küme evler olarak ismi geçen yere Sayan Sokak İsminin Verilmesinin kabulüne,

422  Nolu Karar: 1-Sebze ve meyve satışının zorunlu olmak koşulu ile kuru gıda satışının yapılması,

    2-Nitelik eklenen dükkânların nitelik değişiklik bedeli olarak 5.000 TL bedel ödemeleri,

    3-Niteliği değişen dükkânların yıllık kira bedelinin 5.000 TL’ye çıkarılması,

    4-23.11.2017 tarih ve 467 nolu Encümen kararının aynen devam edilmesi,

                 Manav ve Balıkçılar Pazarında bulunan dükkânların (ölüm hariç ve varislerin çalıştırmak istemeleri durumu istisna) devredilmemesine, tahsis işini bırakanların dükkânı boşaltarak belediyeye teslim etmelerine, iş ve işlemlerin yürütülmesi için evrakın Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına gönderilmesine,

Toplu Alım Merkezi olarak;

    1-Bakkallar odasına verilen dükkânların lokanta, kafeterya, düğün salonundan birini seçmeleri koşuluyla nevi değişikliği yapmaları,

    2-Kira bedellerinin aynen devam edilmesine karar verilmiş olan 16.08.2018 tarih ve 299 nolu Meclis Kararının aynen uygulanmasına devam edilmesinin kabulüne,

423  Nolu Karar: Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyon Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu;

 

        

 

 

    Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

424  Nolu Karar: Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Sait KAYA   Başkanlığında 23.11.2018 tarihinde, 10. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

425  Nolu Karar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

426  Nolu Karar: Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

427  Nolu Karar: Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

428  Nolu Karar: Turizm ve Tanıtım Komisyonu tarafından hazırlanan raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 2.Başkan V. Sait KAYA   Başkanlığında 27.11.2018 tarihinde, 11. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

429  Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere; Levend ÇELİK’den boşalan Encümen Üyeliğine Meclis üyesi Kadir GÜNDOĞAN’ın seçilmesinin kabulüne,

430  Nolu Karar: Akçakale Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi isim okumak suretiyle yapılan oylama sonucu kabulüne,

431  Nolu Karar: Birecik Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi isim okumak suretiyle yapılan oylama sonucu kabulüne,

432  Nolu Karar: Bozova Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi isim okumak suretiyle yapılan oylama sonucu kabulüne,

433  Nolu Karar: Ceylanpınar Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi isim okumak suretiyle yapılan oylama sonucu kabulüne,

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 2.Başkan V. Sait KAYA  Başkanlığında 28.11.2018 tarihinde, 12. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

 

434  Nolu Karar: Eyyübiye Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi isim okumak suretiyle yapılan oylama sonucu kabulüne,

435  Nolu Karar: Halfeti Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi isim okumak suretiyle yapılan oylama sonucu kabulüne,

436  Nolu Karar: Haliliye Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi isim okumak suretiyle yapılan oylama sonucu kabulüne,

437  Nolu Karar: Harran Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi isim okumak suretiyle yapılan oylama sonucu kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 2.Başkan V. Sait KAYA  Başkanlığında 29.11.2018 tarihinde, 13. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

438  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi ada no:582 parsel   no:34’te kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisi’nin 04.07.2018 tarih ve 105 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği  teklifinin kabulüne,

439  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Demirci Mahallesi  parsel no:326’da Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlı alanda hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000  ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

440  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi Ada no:113 Parsel no:4'de kayıtlı alan üzerinde mevcut imar planında "E:1.50" yapılaşma koşullarında "Değişik Katlı Konut Alanı" olarak planlı alanın "E:1.85" koşullarında "Değişik Katlı Konut Alanı" olarak planlanmasına yönelik 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde değişen emsal değeri sonucu artan yapı ve nüfus yoğunluğunun  “Mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 26. maddesinin 1.bendinin ve 5. bendinin a fıkrasında belirtilen;

(1) İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.

(5) İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde:

            a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır.”Hüküm uyarınca artan nüfusun ihtiyaçlarına yönelik sosyal ve teknik altyapı dengesinin bozulması vealan veya çevresinde herhangi bir sosyal ve teknik altyapı alanı ayrılmaması ve aynı taşınmazda Eyyübiye Belediye Meclisi tarafından yine emsal artışı(E:2.20) amaçlı alınan karara ilişkin daha önce Şanlıurfa 2.İdare Mahkemesinde 2018/101 Esas sayı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyyübiye Belediyesine açılan davanın neticelenmemesi sebepleriyle plan değişikliği öncesi yapılaşma koşulları olan "Değişik Katlı Konut Alanı (DK), Emsal:1.50" yapılaşma koşullarına dönüştürülüp değiştirilmesinin kabulüne,

441  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesi  ada  no:277 parsel no:1 de kayıtlı ve mevcut imar planında “Özel Sosyo-Kültürel Tesis Alanı” olarak planlı alanın “Özel Eğitim Tesisine” dönüştürülmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih 34 sayılı kararı ile onaylanmış  1/5000  Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06.03.2018 tarih ve 22 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

442  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü  İlçesi Çankaya Mahallesi  Ada  no:2950 Parsel no:5 ve 6’da kayıtlı ve mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak planlı alanın “ifraz hattı kaldırılarak alanın Konut Altı Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 04.09.2018 tarih ve 88 sayılı kararı ile onaylanmış  1/1000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulüne,

443  Nolu Karar: İlimiz Karakörü İlçesi Ada No:3596 Parsel No:3 ve 4'te kayıtlı ''Konut Alanı'' olarak planlı alanın ''Sosyal Tesis Alanı'' olarak planlanmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2018 tarih ve 249 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 05.10.2018 tarih ve 100 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde E:0.50, Yençok: 8.00(2 Kat), Çekme Mesafeleri her yönden 5 m olan yapılaşma koşullarının Emsal:0.75, Yençok:12.50, Çekme mesafelerinin kuzeydoğu ve kuzeybatı ve güneybatı yönlerden 10 metre olacak şekilde değiştirilerek kabulüne,

444  Nolu Karar: Siverek İlçesi Hacıömer Mahallesi Ada no:134 Parsel no:4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut İmar Planında "Kamu Hizmet Alanı" olarak planlı alanın "Eğitim Alanı"  olarak değiştirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne

445  Nolu Karar: Hilvan Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi isim okumak suretiyle yapılan oylama sonucu kabulüne,

446  Nolu Karar: Karaköprü Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi isim okumak suretiyle yapılan oylama sonucu kabulüne,

447  Nolu Karar: Siverek Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi isim okumak suretiyle yapılan oylama sonucu kabulüne,

448  Nolu Karar: Suruç Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi isim okumak suretiyle yapılan oylama sonucu kabulüne,

449  Nolu Karar: Viranşehir Belediyesinin 2019 Mali Yılı Bütçesi isim okumak suretiyle yapılan oylama sonucu kabulüne,

450  Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Yiyecek Yardımı Yürütme Kurulu Yönergesi ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 2.Başkan V. Sait KAYA   Başkanlığında 30.11.2018 tarihinde, 14. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

451  Nolu Karar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 Mali Yılı Bütçesini, 2019 Yılı Performans Programı ve 2019 Yılı Gelir Tarifeleri isim okumak suretiyle yapılan oylama sonucu kabulüne,

452  Nolu Karar: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Memur ve Sözleşmeli personelin faydalandığı yemek hizmeti ile ilgili 10.02.2018 ve 30328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. maddesinde aynı yönetmeliğin 5. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasına Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler sadece yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluş tarafından yapılır olarak eklenip onaylanmasının kabulüne,

453  Nolu Karar: Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan 1632 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz İl sağlık Müdürlüğü’ne Aile Sağlık Merkezi (ASM) yapma şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmesinin kabulüne,

454  Nolu Karar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2015 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arsa, Sosyal Konut, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi Kiralaması ve Satışına Dair Yönetmeliği’nin Arsa, Konut ve İşyerlerinin Satışı Beşinci Bölümünün Arsa Satışı Başlıklı 22.Maddesine ek olarak “Madde 22-(2)Arsa Satışları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun hükümleri çerçevesinde ihale ile satışa çıkarılır, satış bedelinin %20’si Peşin, %80’i 24 aya kadar vade farkı alınmaksızın ve ayrıca peşin ödemelerde ise son üç yılı kanuni faizinin ortalaması alınarak indirim yapılır” bendinin eklenmesi ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

455  Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “Ek Bütçe” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V. Nihat KILIÇ  Başkanlığında 30.11.2018 tarihinde, 14. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır

ŞUSKİ GENEL KURULU

20  Nolu Karar Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğünün 2019 Mali Yılı Bütçesi, 2019Yılı Performans Programı ve 2019 Yılı Yatırım Programı ile 2019 Gelir Tarifeleri isim okumak suretiyle yapılan oylama sonucu kabulüne,

Karar verilmiştir.

        Aralık   Ay’ı  Meclis Toplantısı 10/12/2018 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

 

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı