NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI (VİRANŞEHİR-GÖGERLİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Viranşehir İlçesi Gögerli Mahallesi Ada no:122 Parsel no:1,Ada no:110 Parsel no:1 ve Ada no:121 Parsel no:4’te kayıtlı taşınmazlar üzerinde Enerji Üretim Alanı(GES) yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2018 tarih ve 464 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 17/12/2018

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı