Nazım İmar Planı Değişikliği (Siverek-Hacıömer)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Şanlıurfa İli Siverek İlçesi Hacıömer Mahallesi Ada no:134 Parsel no:4’de kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut İmar Planında "Kamu Hizmet Alanı" olarak planlı alanın "Eğitim Alanı"  olarak değiştirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2018 tarih ve 444 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 13/12/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı