Nazım İmar Planı Değ. (Viranşehir-Şırnak)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Viranşehir İlçesi, Şırnak Mahallesi  Parsel No 7 ve çevresi üzerinde  mevcut İmar Planında "Park, Yol ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (K.D.K.Ç.A)" olarak planlı alanın "Park, Yol, ve Akaryakıt ve  Servis İstasyonu Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2018 tarih ve 408 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 11/12/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı