Nazım ve Uygulama İmar Planı (Haliliye-Çiçektepesi)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Haliliye İlçesi Çiçektepesi Mahallesi ada no: 111 parsel no:1 ve ada no:111 parsel no:7'de kayıtlı alanlar üzerinde “Enerji Üretim Alanı” (Güneş Enerji Santrali) yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2018 tarih ve 406 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 06/12/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı