Şanlıurfa Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Plan Uygulama Hükümleri Değişikliği

 

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            Şanlıurfa Kent Merkezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer alan, Şanlıurfa Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu Yönetsel Plan ve Plan Uygulama Hükümleri Değişikliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.01.2018 tarih ve 35 sayılı kararı, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/6/2018 tarih ve 3542 sayılı kararı ve Bakanlığınız Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 7/5/2018 tarih ve 2018-4/8 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 7. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Plan Uygulama Hükümleri Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 14/11/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı