UYGULAMA İMAR PLANI(EYYÜBİYE-BATIKENT)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Batıkent Mahallesi, 121 ada, 1 nolu parselde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2018 tarih ve 358 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 19/10/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı