NAZIM İMAR PLANI (HALİLİYE-İPEKYOL)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi ipekyol Mahallesi ada no:293 parsel no:4'te kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2018 tarih ve 359 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 19/10/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı