NAZIM İMAR PLANI(VİRANŞEHİR-YENİŞEHİR)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi ada no:1173 parsel no: 4, 5, 6, 11,12 ve 13’te kayıtlı taşınmazlar mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Sağlık Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2018 tarih ve 317 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 23/10/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı