UYGULAMA İMAR PLANI (EYYÜBİYE-KADIKENDİ)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              İlimiz Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesinde ada no: 432, 433, 434, 435'te kayıtlı ve meri imar planında ''Küçük Sanayi Alanı (Odun ve Kömürcüler Sitesi)'' olarak planlı alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2018 tarih ve 347 sayılı kararı ile onanmıştır.

              3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Uygulama İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 23/10/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı