NAZIM İMAR PLANI DEĞ. (KARAKÖPRÜ-GÜLLÜBAĞ)

İ    L    A    N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi,  Güllübağ (Karaköprü Köyü) Mahallesi,  3888 Ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parsellerde kayıtlı ve yürürlükteki imar planında ‘Konut Alanı’ olarak planlı alanın, 'Eğitim Alanı (Özel Eğitim Alanı)' olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2018 tarih ve 325 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 24/09/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı