NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-ESENTEPE)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Esentepe Mahallesinde bulunan  mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ada no:5586 parsel no:4'te kayıtlı ve meri imar planında ''Askeri Alan'' olarak planlı alanın ''Belediye Hizmet Alanı'' olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği  teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 331 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Plan Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 05/10/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı