NAZIM İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-ÇAMLIYAYLA)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi Ada No:3959 Parsel No:11’de kayıtlı ve mevcut imar planında "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Eğitim Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2018 tarih ve 318 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 26/09/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı