NAZIM İMAR PLANI(EYYÜBİYE-OVABEYLİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Ovabeyli Mahallesi 130 Ada 4 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde "Tarımsal Amaçlı Tesis Alanı (Pamuk Çiğit Ayırma Tesisi)" yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 65 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 27/09/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı