EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 EYLÜL-2018 MECLİS KARARLARI ÖZETİ 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ    Başkanlığında 10.09.2018 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

315  Nolu Karar: Mülkiyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yenice Mahallesi 4160 ada 1-20’ye kadar, 4242 ada 1-30’a kadar, 4142 ada 1-16’ya kadar, 4149 ada 1-18’e kadar, 4150 ada 1-20’ye kadar, 4380 ada 1-25’e kadar, 4137 ada 1-22’ye kadar, 4387 ada 1-32’ye kadar, 4260 ada 1-20’ye kadar ile 4167 ada 27 numaralı parsellerde kayıtlı olan taşınmazların Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu olan ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devir edilmesi için Encümene yetki verilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 11.09.2018 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

316  Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi Yıldırım Mahallesi ada no:112, parsel no:116’da kayıtlı ve mevcut 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planda “Sosyal-Kültürel Tesis Alanı (Yurt Alanı )” olarak planlı “Kamu Hizmet Alanı (Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü)” olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin yedinci bölümünde İmar Planı Değişikliklerinde uyulması gereken esasları belirten 26.Maddeye göre; Kamuya Ait Sosyal ve Kültürel Tesis Alanlarının kaldırılması ile ilgili şartları sağlamadığından reddedilmesinin kabulüne,

317  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi ada no:1173 parsel no:4,5,6,11,12 ve 13’te kayıtlı taşınmazlar mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Sağlık Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

318  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi ada no:3959 parsel no:11’de kayıtlı taşınmazlar mevcut imar planında “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Eğitim Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

319  Nolu Karar: İlimiz Hilvan İlçesi Karacurun Mahallesi parsel no:278, ada no:282 parsel no:1’de kayıtlı ve yürürlükteki imar planlarında “Su Deposu” olarak planlı alanın “Belediye Hizmet Alanı” (Mezbahane) olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar plan değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar plan değişiklik teklifinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 12.09.2018 tarihinde 3. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

320  Nolu Karar: Diyarbakır yolunda Efor halı saha ile Carrefoursa arasında parkın içinde bulunan ATM’ler trafiği olumsuz yönde etkilediğinden kaldırılıp trafiğe engel olmayacak bir yere taşınması ile ilgili konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne, 

321  Nolu Karar: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesine göre Fen İşleri Müdürlüğü Birimine ait 03.05.01.04 ekonomik kodlu Müteahhitlik Hizmetleri Kalemine 16.449.155,00 TL’lik Ek Bütçe yapılmasına ve gelir olarak 1.90.51.1 finansal kodlu iç borçlanmaya (İller bankasından) ilişkin bütçeye gelir kaydedilmesinin kabulüne,

322  Nolu Karar:   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan Çarmelik Kervansarayı’nın Türkiye’nin en büyük Tarım Müzesi İle Tarımsal Eğitim ve Araştırma Merkezi haline gelmesi ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 13.09.2018 tarihinde 3. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

323  Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi, Dinlence Mahallesi 145 ada 9, 10,14 ve 15 nolu parsellerde “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Ticaret Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.01.2018 tarih ve 40 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Suruç Belediye Meclisi’nin 07.06.2018 tarih ve 33 sayılı kararıyla yapılaşma koşulları “çekme mesafeleri tüm yönlerden 0(sıfır), Bitişik Nizam 7 Kat Ticaret Alanı” olacak şekilde onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde yapılaşma koşulları parsellerin tevhid edilmesi durumunda “çekme mesafeleri 40 metrelik yoldan 8 metre diğer yönlerden 0(sıfır), Bitişik Nizam 6 Kat Ticaret Alanı” olacak şekilde değiştirilmesinin kabulüne,

324  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Atatürk Mahallesi Ada no:381 Parsel no:1'de kayıtlı alan üzerinde 7 metrelik imar yolunun yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış ve Viranşehir Belediye Meclisinin 06.06.2018 tarih ve 50 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik teklifinin değiştirilerek plan değişikliği öncesi duruma dönüştürülmesinin kabulüne,

325  Nolu Karar:   İlimiz Karaköprü İlçesi,  Güllübağ (Karaköprü Köyü) Mahallesi,  3888 Ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu Parsellerde kayıtlı ve yürürlükteki imar planında ‘Konut Alanı’ olarak planlı alanın, 'Eğitim Alanı (Özel Eğitim Alanı)' olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği Teklifinin kabulüne,

326  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi, Elbeğendi Mahallesi, 210 nolu parsel üzerinde ‘Enerji Üretim Alanı’ (G.E.S) yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin kabulüne,

327  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi da no:3715 parsel no:1,4,5,6,7,8 ve 12 'de ''Konut Alanı'' olarak planlı alanın ''Eğitim Alanı (Özel Eğitim Alanı)'' olarak planlanmasın yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 67 sayılı kararıyla onaylanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 75 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinde E:0.50 Yençok:8.00(2 kat) yapılaşma koşularının E:0.75 Yençok :12.50 (3 kat) ve alanın doğu  tarafında çekme mesafesinin 10 metre olacak şekilde kabulüne,

328  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi  Ada no:5830 Parsel no:1 ve 2'de ''Konut Alanı'' olarak planlı alanın ''Eğitim Alanı (Özel Eğitim Alanı)'' olarak planlanmasın yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 235 sayılı kararıyla onaylanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 74 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinde  E:0.50 Yençok:8.00(2 kat) yapılaşma koşularının E:0.75 Yençok:12.50 (3 kat) olarak değiştirilmesinin kabulüne,

329  Nolu Karar:     İlimiz Eyyübiye İlçesi, İkizce Mahallesi, 354 nolu Parselin ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin kabulüne,

330  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Seyrantepe (Maşuk) Mahallesi Ada:267, 268, 269, 270’te 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 2.Başkan V. Sait KAYA   Başkanlığında 14.09.2018 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

331  Nolu Karar:    İlimiz Karaköprü İlçesi Esentepe Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ada no:5586 parsel no:4'te kayıtlı ve meri imar planında ''Askeri Alan'' olarak planlı alanın ''Belediye Hizmet Alanı'' olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

332  Nolu Karar:   İlimiz Siverek İlçesi, Hacıömer Mahallesi 62 parsel nolu taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018  tarih ve 84 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda  hazırlanan  ve Siverek Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarih ve 49 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; Vekaleten Mesut KAYA'ya ait 30.07.2018 tarih ve E.15450 sayılı dilekçe ile plan değişikliğinin iptal edilmesi talebi dikkate alınarak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerinin eski haline(1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında; “Ticaret-Konut Alanı” ve “Konut Alanı”, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında E:0.80, Yençok=15.50 m, Maks Taks: 0.25 koşullarında “Ticaret-Konut Alanı” ve “Konut Alanı”) dönüştürülüp değiştirilmesinin kabulüne,

333  Nolu Karar:  İlimiz Hilvan İlçesi, Yenimahalle ve Bağlar Mahalleleri sınırlarında hazırlanan ve Hilvan Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 4 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu incelenmiş olup; Plan revizyonu ile öngörülen inşaat alanı ve dolayısıyla nüfus artışına ilişkin; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Revizyonu ve İlaveleri başlığının 5. maddesinde belirtilen "İmar planında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: a) Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır" Hüküm uyarınca gerekli olan Kentsel Sosyal ve Teknik Altyapı alanlarının planlanmadığı ve yürürlükteki Nazım İmar Planı ile uyuşmazlıkların olduğu tespit edildiğinden, söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun eski haline dönüştürülüp değiştirilmesinin kabulüne,

334  Nolu Karar:  İlimiz Akçakale İlçesi Atatürk Mahallesi Ada No:1 Parsel No:43, 44 ve Tatlıca Mahallesi Ada No:122 Parsel No:1,2 ve Ada No:123 Parsel No:1’de kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanan 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

335  Nolu Karar:     İlimiz Siverek İlçesi Siverek Çevre Yolu Hilvan Kavşağı ve Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Siverek Şube ve Bakımevi projelerinin İmar Planına işlenmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

336  Nolu Karar:    İlimiz Eyyübiye  İlçesi, Çalışkanlar  Mahallesi 312-313 parsel nolu taşınmazlar üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2018 tarih ve 83 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda  hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 10.08.2018 tarih ve 296 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin;

  • Planlama alanı içindeki bütün adaların çekme mesafelerinin 10 metre olarak değiştirilmesi,
  • Planlama alanında “Küçük Sanayi Alanı(Ticaret Alanı)” olarak işlevlendirilen adanın “Ticaret Alanı”, “Küçük Sanayi Alanı(İdari Hizmet Alanı)” olarak işlevlendirilen alanın “İdari Hizmet Alanı” olarak plan gösterimlerine uygun olarak değiştirilmesi,
  • Küçük Sanayi Alanlarında belirlenen yapılaşma koşullarından Yençok=9,50 metre değerinin Yençok=7,50 metre ve 2 kat olarak değiştirilmesi,
  • Plan notlarında geçen “Yapı yükseklikleri; zemin katlarda 4.50 metre, asma katlı zemin katlarda 5.50 metre olarak düzenlenecektir.” Notunun “Küçük Sanayi Alanlarında Yençok=7,50 metre ve 2 kat olacaktır. Bu alanlarda asma kat yapılabilir.” Şeklinde değiştirilmesi,
 

Plan Notlarına; “Küçük Sanayi Alanlarında biber, domates, patlıcan vb. sebzelerin kurutma ve paketleme gibi işlemleri yapılabilir.” maddesinin eklenmesi şeklinde değiştirilmesinin kabulüne,

337  Nolu Karar:   İlimiz Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi sınırları içerisinde Organize Sanayi Bölgesi Doğusu, Evren Sanayi Batısı arasında kalan alanda, Esnaf Kooperatiflerinin yer taleplerine yönelik, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

338  Nolu Karar:  İlimiz, Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 11 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak planlı alanın "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" ve "Ticaret Alanı" olarak değiştirilmesine yönelik  1/5000 Ölçekli Nazım  İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

339  Nolu Karar: Yurtdışı (ALMANYA) gidiş dönüş ve diğer tüm masrafları kendisine ait olma üzere 18.09.2018-30.09.2018 tarihleri arası yurtdışına gitmesinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

Ekim  Ayı  Meclis Toplantısı 08/10/2018 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE    DUYRULUR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı