İlave + Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği(AKÇAKALE-ATATÜRK)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Akçakale İlçesi, Atatürk Mahallesi sınırlarında bulunan Ada:1 Parsel:43, 44 ve Tatlıca Mahallesi sınırlarında bulunan Ada:122 Parsel:1,2 ve Ada:123 Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 334 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince İlave+Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 17/09/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı