Nazım ve Uygulama İmar Planı Değ. (SİVEREK)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi Siverek Çevre Yolu Hilvan Kavşağı ve Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Siverek Şube ve Bakımevi projelerinin İmar Planına işlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 335 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 17/09/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı