Uygulama İmar Planı Değ. (Eyyübiye-Kadıkendi)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Şanlıurfa İli ,  Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi sınırları içerisinde Organize Sanayi Bölgesi Doğusu, Evren Sanayi Batısı arasında kalan alanda, Esnaf Kooperatiflerinin yer taleplerine yönelik, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 tarih ve 337sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Uygulama İmar Planı Değişikliği , İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 17/09/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı