NAZIM İMAR PLANI(AKÇAKALE-KORUKLU)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Akçakale İlçesi Koruklu Mahallesi Ada no:101 Parsel no:5’te kayıtlı alan üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tarımsal Depolama Alanı) olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2018 tarih ve 184 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 19/09/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı