NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(HİLVAN-KARACURUN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Hilvan İlçesi Karacurun Mahallesi parsel no:278,  ada No:282 Parsel no:1'dekayıtlı ve yürürlükteki imar planlarında ''Su Deposu'' olarak planlı alanın ''Belediye Hizmet Alanı''(Mezbahane) olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2018 tarih ve 319 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 11/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 17/09/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı