UYGULAMA İMAR PLANI (KARAKÖPRÜ-SEYRANTEPE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Seyrantepe(Maşuk) Mahallesi Ada:267, Ada:268, Ada:269, Ada:270’te hazırlanmış Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2018 tarih ve 330 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin  33.maddesi gereğince Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 17/09/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı