AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
AĞUSTOS-2018 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ    Başkanlığında 13.08.2018 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

287  Nolu Karar: Akçakale İlçesi Mil Mahallesine 1 km uzaklıkta bulunan, 12 adet yerleşim alanı olan ve yaklaşık 150 kişi yaşayan yerleşkeye YAMANLAR isminin verilmesi konusunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

288  Nolu Karar: Harran ilçesi Bilgili mahallesine bağlı Açmalı Sokağın isminin Yüksek Tepe olarak değiştirilmesi konusunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

289  Nolu Karar: 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığının yerinin değiştirilmesi ile ilgili protokol yapmak üzere Büyükşehir belediye başkanına yetki verilmesi ve protokol gereği yapılacak iş ve işlem için Belediye Encümenine yetki verilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 14.08.2018 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

290  Nolu Karar: İlimiz Haliliye ilçesi Viranşehir yolu istikametinde bulunan; Dünyanın  ilk yerleşim  yeri ve ilk mabet olarak  Dünya kültür mirasına  kazandırılan GÖBEKLİTEPE’yi Şanlıurfa’mıza kazandıran merhum Prf. Dr. Klaus Schmidt ismini  Göbeklitepe yolunda bulunan bulvara verilmesi konusunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

291  Nolu Karar: Eyyübiye ilçesi Yenice mahallesinde bulunan 106.000 m² parka “Karabağ Parkı” isminin verilmesi ile ilgili konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

292  Nolu Karar:   Karacadağ Kalkınma Ajansı, TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yatırım ortamına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve büyük hacimli yatırım kararlarının kısa vadede yönlendirilmesi amacıyla Fizibilite Desteği Programı kapsamında Proje başvurusu yapma, imzalama için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi, gerekli iş ve işlemleri yürütmek üzere Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına yetkili verilmesinin kabulüne,

293  Nolu Karar: Halfeti Belediye Meclisinin 2018 Mali Yılı Bütçesinde yetersiz görülen Fen İşleri Müdürlüğünün Müteahhitlik Hizmetleri gider kaleminde kullanılmak üzere Halfeti Belediye meclisinin 06.07.2018 tarih ve 43 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan ek bütçenin incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 15.08.2018 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

294  Nolu Karar: Şanlıurfa’nın tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonu tarafından hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı İle ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

295  Nolu Karar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan İlimizde Yetişen Hayvan Cinslerinin araştırılması ile ilgili  raporun İlgili Daire Başkanlıklarına gönderilmesinin kabulüne,

296  Nolu Karar: Parkomat Ücretinin Yükseltilmesi ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun, Trambüs sisteminin aktif olmamasından dolayı geçeceği güzergâhlarda parkla ilgili sorun oluşup oluşmayacağı bilinmediğinden konunun sistem aktif çalışmaya başlandığında görüşülüp karara bağlanmasının kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 16.08.2018 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır

297  Nolu Karar: Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu; Eyyübiye ilçesi Yenice mahallesinde bulunan 106.000 m²’lik alana sahip olan ve yapımı tamamlanan parka “Karabağ Parkı” İsminin Verilmesinin kabulüne,

298  Nolu Karar: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek, Kudüs davasına sahip çıkmak, Müslümanların ilk kıbleğahı Mescid-i Aksa’yı tüm İslam Aleminin namı hesabına canları pahasına koruyan Filistinli kardeşlerimizin isimlerini yaşatmak ve Şanlıurfalı hemşerimizde farkındalık oluşturabilmek adına; Şeyh Ahmet Yasin, Rezzan en –Neccar,Fadi Ebu Salah, Fevzi El Junidi, isimlerinin İsim Havuzuna eklenmesinin kabulüne,

299  Nolu Karar: Sebze ve meyve satışının yapıldığı manav olarak tahsis edilen 33 adet dükkânın niteliğinin  değiştirilmesi talebi;

1-Sebze ve meyve satışının zorunlu olmak koşulu ile kuru gıda satışının yapılması,

2-Nitelik eklenen dükkânların nitelik değişiklik bedeli olarak 5.000 TL bedel ödemeleri,

3-Niteliği değişen dükkânların yıllık kira bedelinin 5.000 TL’ye çıkarılması,

4-23.11.2017 tarih ve 467 nolu Encümen kararının aynen devam edilmesi

Manav ve Balıkçılar Pazarında bulunan dükkânların (ölüm hariç ve varislerin çalıştırmak istemeleri durumu istisna) devredilmemesine, tahsis işini bırakanların dükkânı boşaltarak belediyeye teslim etmelerine, iş ve işlemlerin yürütülmesi için evrakın Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığına gönderilmesine,

Toplu Alım Merkezi olarak;

1-Bakkallar odasına verilen dükkânların lokanta, kafeterya, düğün salonundan birini seçmeleri koşuluylanevi değişikliği yapmaları,

2-Kira bedellerinin aynen devam edilmesinin kabulüne,

300  Nolu Karar: Şehit Abdulselam HALAT isminin yeni yapılan “Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı’na” verilmesi ile ilgili konunun Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 17.08.2018 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış aşağıda yazılı kararları almıştır.

301  Nolu Karar: İlimiz, Siverek İlçesi, Haliliye Mahallesi 2378 ada 4, 5, 6 ve 7 parsel nolu taşınmazlar üzerinde, Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2018 tarih ve 195 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Siverek Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 45 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde E=1.20 olan yapılaşma koşulunun E=0.80 olarak ve “5m” olan Kuzey Doğu çekme mesafesinin "10m" olarak değiştirilmesi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

302  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi, Altındamla Mahallesine yönelik hazırlanmış, Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2017 tarih ve 523 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Haliliye Belediyesindeki askı sürecinde yapılan itirazın değerlendirilmesine yönelik Haliliye Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarih ve 84 sayılı kararında belirtilen “Uygulama İmar Planına yapılan itiraz 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı yetkisinde olmasından dolayı konunun Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması” kararı doğrultusunda, yapılan itiraz kabul edilerek halihazır ve yapılaşma durumuna göre düzenlenen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, kabulüne,

303  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Özal Mahallesi ada no:1797 parsel no: 13'te kayıtlı ve ''Konut Alanı''olarak planlı alanın ''Eğitim Tesis Alanı'' olarak planlanmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2018 tarih ve 174 sayılı kararıyla onaylanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Viranşehir Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarih ve 69 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik teklifinde yapı yaklaşma sınırının batı yönünden 10 metre olarak değiştirilmesi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince, kabulüne,

304  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi Ada no:2381 Parsel no:11'de kayıtlı ''Konut Alanı'' olarak planlı alanın ''Eğitim Tesisi Alanı'' olarak planlanmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2018 tarih ve 187 sayılı kararıyla onaylanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Viranşehir Belediye Meclisinin 03.07.2018 tarih ve 68 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik teklifinde Yapı yaklaşma sınırının batı yönünden 10 metre olarak değiştirilmesinin kabulüne,

305  Nolu Karar: İlimiz Birecik İlçesi Karşıyaka Mahallesi ada no:170 parsel no:3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26' da kayıtlı ve mevcut imar planında “TCDD Alanı ile Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak planlı alanın “Ticaret Alanı ve Sosyal Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

306  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Gülveren Mahallesi 269 ve 3 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar üzerinde Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali) yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

307  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Pınarbaşı Mahallesi Parsel No:153-154 ve 156'da kayıtlı ve  Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.01.2018 tarih ve 24 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 64 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

308  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi 463 nolu yapı adasının güneybatısındaki yolun park alanına dahil edilmesine yönelik hazırlanmış ve Viranşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2018 tarih ve 61 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin değiştirilerek plan değişikliği öncesi duruma dönüştürülmesinin kabulüne,

309  Nolu Karar: İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi Ada no:1 Parsel no:1'de kayıtlı taşınmaz üzerinde Meydan yapılmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.01.201 tarih ve 25 sayılı kararı ile ilana çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü 14.02.2018 tarih ve E.3546 sayılı yazısı ile yapılan itiraz ve Şanlıurfa 2.idare Mahkemesinin 18.05.2018 tarih 2018/485 sayılı kararı doğrultusunda alanın ''Resmi Kurum Alanı'' olarak düzenlenmesinin kabulüne,

310  Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada no:48 Parsel no:1-2-3-4-5'de kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2018 tarih ve 72 kararıyla onaylanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Suruç Belediye Meclisinin 07.06.2018 tarih ve 32 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik teklifinin kabulüne,

311  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Kendirci Mahallesi Ada no:98 Parsel no:12'de kayıtlı alanın "Özel Koşullu Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2018 tarih ve 102 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisi’nin 04.06.2018 tarih ve 214 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

312  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçakale yol güzergahı için hazırlanmış Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2018 tarih ve 248 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde Deniz ASLAN tarafından 25.07.2018 tarih ve E.15104 sayılı dilekçe ile yapılan itirazın plan değişikliği alanıyla ilgisi olmadığından ve plan değişikliği sınırları içerisinde yer almadığından reddedilmesinin kabulüne,

313  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü alanı ve çevresinde hazırlanmış ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2015 tarih ve 280 sayılı kararı onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 232 sayılı kararı onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde Mer-Sav Yağ Pet.İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından 24.05.2018 tarih ve E.11174 sayılı dilekçe ile yapılan itirazın reddedilmesinin kabulüne,

314  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Yenişehir Mahallesi Ada No:1005,1006,1007,1008'de kayıtlı alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2018 tarih ve 244 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına bir aylık askı sürecinde Mustafa DEDECAN tarafından 05.07.2018 tarih ve E.13689 sayılı dilekçesiyle ve Şanlıurfa PTT Başmüdürlüğü tarafından 10.07.2018 tarih ve E.8511 sayılı yazısıyla yapılan itirazların reddedilmesinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

Eylül  Ayı  Meclis Toplantısı 10/09/2018 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı