NAZIM İMAR PLANI (BİRECİK-KARŞIYAKA)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Birecik İlçesi Karşıyaka Mahallesi ada no:170 parsel no: 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26' da kayıtlı ve mevcut imar planında “TCDD Alanı ile Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak planlı alanın “Ticaret Alanı ve Sosyal Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2018 tarih ve 305 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 03/09/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı