UYGULAMA İMAR PLANI (EYYÜBİYE-DİREKLİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Direkli Mahallesi 783 Ada 296 nolu Parsel üzerinde “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Konut ve Sağlık Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2016 tarih ve 330 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2018 tarih ve 259 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 09/08/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı