AĞUSTOS-2018 MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

G   Ü   N   D   E   M      :

1-Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın kullanımındaki arazinin devri için, protokol yapma yetkisi verilmesi

2-Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesinde yapımı tamamlanan parka isim verilmesi

3-Karacadağ Kalkınma Ajansı ile proje yapımı için yetki verilmesi

4-Halfeti Belediyesi Ek Bütçe talebi

İhtisas komisyon Raporları

1-TEDAŞ’a ait pano ve sayaçların kent estetiğine uygun hale getirilmesi ile ilgili komisyon raporu  (Şanlıurfa’nın Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonu)

2-Yerel Tohum ile Üretilen Pirincin tescil işlemlerinin yapılması ile ilgili komisyon raporu  (Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu)

3-İlimizde Yetiştirilen Hayvan cinslerinin araştırılması ile ilgili komisyon raporu  (Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu)

4-Çarmelik Kervansarayı ‘nın Türkiye’nin En Büyük Tarım Müzesi ile Tarımsal Eğitim ve Araştırma Merkezi haline gelmesi ile ilgili komisyon raporu  (Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu)

Plan Ve Bütçe Komisyon Raporları

İmar Komisyonuna havale edilecek konular

1- İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi Ada no:2381 Parsel no:11'de  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi.

2-İlimiz Viranşehir İlçesi Özal Mahallesi ada no:1797 parsel no: 13'te  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği doğrultusunda hazırlanmış  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi.

3-İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçakale yol güzergahı için hazırlanmış  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi

4-İlimiz Haliliye İlçesi Yenişehir Mahallesi Ada No:1005, 1006, 1007, 1008'de kayıtlı alanda  1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi

5-İlimiz Hilvan İlçesi Karacurun Mahallesi parsel no:278, ada No:282 Parsel no:1'de hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi

6-İlimiz Haliliye İlçesi Ulubağ Mahallesi parsel no:251 de hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi.

7-İlimiz Suruç İlçesi Yıldırım Mahallesi ada no:112 parsel no:116 da hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi

8-İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği mahallesi Parsel no: 1002'de kayıtlı taşınmazın kain olduğu 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına dair Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2015 tarih ve 348 sayılı kararı 1002 nolu parsel yönünden  Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesinin 08.06.2018 tarih ve 2018/522 sayılı kararı ile  İptal edilmiştir.

9-İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir  Mahallesi 21. caddenin güneyinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talebi.

10-İlimiz Akçakale İlçesi Uğraklı Mahallesi ada no:112  Parsel no:1' de  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı talebi.

11-İlimiz Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi 1173 ada 4, 5, 6, 11, 12 ve 13 nolu parsellerde hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi.

12-İlimiz Siverek İlçesi, Hacıömer Mahallesi 62 parsel nolu taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan   1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

13-Şanlıurfa İli Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 2495 Ada 3-4 Nolu taşınmazın üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

 

Eklenme Tarihi: 10.08.2018 13:34

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı