TEMMUZ-2018 MECLİS KARARLARI

                                                                BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                                    TEMMUZ-2018 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkan V.   İsa KIZILDEMİR   Başkanlığında 09.06.2018 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

263  Nolu Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Karaköprü İlçesi, Seyrantepe Mahallesi, 280 ada 4 numaralı parselde kayıtlı 2.454,26 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz, 280 ada 5 numaralı parselde kayıtlı 2.522,76 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz, 280 ada 6 numaralı parselde kayıtlı 2.522,76 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz, İmar planında Ticaret Alan vasıflı 294 ada 3 numaralı parselde kayıtlı 3.072,20 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz, 294 ada 4 numaralı parselde kayıtlı 3.067,82 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz, 294 ada 5 numaralı parselde kayıtlı 3.067,82 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz, 294 ada 6 numaralı parselde kayıtlı 3.072,20 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz ve Akçamescit Mahallesi, 188 ada 1 numaralı parselde kayıtlı 13.687,92 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz, 189 ada 1 numaralı parselde kayıtlı 15.778,21 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz, 202 ada 1 numaralı parselde kayıtlı 22.602,58 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz ile Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Yenice Mahallesi, 4494 ada 16 numaralı parselde kayıtlı 22.892,20 m² yüzölçümüne sahip taşınmazda ekli İmar Plan Krokisinde belirtilen akaryakıt istasyonuna tekabül eden 3.931,22  m² yüzölçümüne sahip taşınmazların 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine göre satışına, sınırlı ayni hak tesis edilmesine, kat karşılığı İnşaat (Konut) yaptırılmasına, kamu kurumları ile takasa veya devredilmesine, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde satış bedelinin %20’si Peşin, %80’i 24 aya kadar taksitler halinde ve peşin alımlarda ise son 3 (Üç) yılın kanuni faizin ortalaması alınarak indirim yapılacak olan ödeme planına göre satışının yapılabilmesi için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesinin kabulüne,

 264  Nolu Karar: Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar kısmına 13.000.000,00.-TL  Gelir
Yol Yapım Giderleri kısmına 13.000.000,00.-TL Gider 
Olarak Ödenek konulmasının kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 10.07.2018 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.
 
265 Nolu Karar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere; Mahmut GÜNDOĞDU’dan boşalan Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu Üyeliğine Meclis üyesi Ümran BİLİM’in seçilmesinin kabulüne,

266 Nolu Karar: Bozova ilçesine bağlı Büyük Han köyünde yer alanÇarmelikKervansarayı’nın daha iyi değerlendirilmesi ve Türkiye’nin en büyük tarım müzesi ile tarımsal eğitim ve araştırma merkezi haline gelmesi ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

267 Nolu Karar: Mersin iline bağlı Aydıncık ilçesi ile ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmek amacı ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent İlişkisi kurulmasının kabulüne,

268  Nolu Karar: Sayıştay Başkanlığı istişari görüşü doğrultusunda düzenlenen “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü (H Plaka) Yönetmeliğinin kabulüne,

269 Nolu Karar: , Eski Halfeti ilçesi içerisinde yer alan otopark ve marinanın vatandaşlara ve yabancı misafirlere temiz, güvenli ve huzurlu bir ortamda hizmet verebilmesi amacıyla tüp ekipmanların (kamera sistemleri, masa, sandalye, vb. gibi) eksiksiz bir şekilde Büyükşehir Belediye işletmesi olan Beltur A.Ş. Şirketine devredilmesinin kabulüne,

270  Nolu Karar: , Ulaşım Daire Başkanlığı İç Sular Şube Müdürlüğü tarafından İç Sularda kullanılacak ücret tarifelerinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 11.07.2018 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

271 Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Doğukent Mahallesi Ada no:1777 Parsel No:12'de kayıtlı ve mevcut imar planında ''Rekreasyon Alanı'' olarak planlı taşınmazın 2650 m2 alanı ''İbadet Alanı'' olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,

272 Nolu Karar: İlimiz Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi ada no:1142 parsel no:2 ve ada no: 784 parsel no:1'de Otopark ve Resmi Kurum Alanında düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

273 Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Kendirci Mahallesi Ada no:98, Parsel no:19-20’ de kayıtlı alanda "Akaryakıt İstasyonu ve Ticaret Alanı" olarak planlı alanın "Özel Koşullu Ticaret Alanı" olarak planlanmasına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2017 tarih ve 544 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Eyyübiye Belediyesi Meclisinin 11.05.2018 tarih ve 196 kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,

274 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Bamyasuyu Mahallesi Ada no:141 Parsel no:4'te kayıtlı ve mevcut uygulama imar planında ''Ayrık Nizam 7 Kat'' olarak planlı alanın çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve Plan Notlarına '' Zemin üstü katlarda tüm yönlerden 1,5 m açık ve kapalı çıkma yapılabilir ve Taks: 0.40'ı aşamaz'' notlarının eklenmesine yönelik hazırlanmış ve Haliliye Belediyesi Meclisinin 10.05.2018 tarih ve 85 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne,

275 Nolu Karar: , İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla mahallesi ada no:2069 parsel no:7'de kayıtlı ve ''Konut Alanı'' olarak planlı alanın ''Sosyal Tesis Alanı'' olarak düzenlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.01.2018 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinde, yapılaşma koşulları Emsal:0.75, Yençok:12.50 ve komşusu konut alanı olan cephelerde çekme mesafeleri 10 metre olacak şekilde değiştirilmesinin kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 12.07.2018 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

276 Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi ada no:536 parsel no: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12'de kayıtlı ve mevcut imar planında A-5,E:1.50, çekme mesafeleri her yönden 5 m koşullarında “Konut Alanı” olarak planlı alanın, E:1.50, Yençok:36.50 çekme mesafeleri ise adanın kuzeyi, güneyi ve doğusundan 5 metre, batı cephesinden 10 metre koşullarında “Konut” ve “Ticaret-Konut Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarih ve 86 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinde; plan notlarına “Ada bazlı uygulamalarda E:1.50 Yençok:36.50 parsel bazlı uygulamalarda, E:1.50 Yençok:24.50 metreyi geçemez.” plan notunun eklenip, plan notlarında yol genişliklerine göre konut altı ticaret fonksiyonlarının tanımlanması sebebiyle plan gösteriminde “Ticaret-Konut Alanı” gösterimine gerek olmadığı anlaşıldığından, “Ticaret-Konut Alanı” planlı kısımların “Konut Alanı” olacak şekilde düzenlenip değiştirilmesinin kabulüne,

277 Nolu Karar: , İlimiz Viranşehir İlçesi Alakonak Mahallesi ada no:102 parsel no:3 ve 9'da Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlı alanda hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin kabulüne,

278 Nolu Karar: , İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçamescit Mahallesi parsel no:356'da kayıtlı ve mevcut uygulama imar planında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı alanın çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik Teklifinin kabulüne,

279 Nolu Karar: , İlimiz Eyyübiye İlçesi Beyazyaprak Mahallesi 633 nolu Parselde kayıtlı ve onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda parsel bazlı olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması durumunda, güneyinde bulunan ve onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imarı bulunmayan parsel, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde arsalara ilişkin hükümleri belirten 6. Maddeye göre; Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarında parsel genişlikleri ve derinlikleri ile ilgili şartları sağlamadığından, Eyyübiye Belediye Meclisinin 09.02.2018 tarih ve 54 sayılı kararı ile tarafımıza onaya gönderilen Emsal: 0.50, Yençok: 6.50, metre yapı yaklaşma mesafeleri 50 metrelik yoldan 25 metre diğer yönlerden 5 metre yapılaşma koşullarında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin değiştirilerek plan değişikliği öncesi durum olan plansız alana dönüştürülmesi, ayrıca söz konusu bölgede bütüncül 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasının kabulüne,

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 13.07.2018 tarihinde, 5. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır

280 Nolu Karar: , İlimiz Siverek İlçe Merkezine yönelik hazırlanmış 1/5000  Ölçekli Koruma  Amaçlı Nazım İmar  Planı ve 1/1000  Ölçekli  Koruma  Amaçlı  Uygulama  İmar  Planı dosyası Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne onay için sunulmak üzere ; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

281 Nolu Karar: , İlimiz Akçakale İlçesi Eke Mahallesi 122 Ada 2 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” yapımına yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.20117 tarih ve 447 kararıyla onaylanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış ve Akçakale Belediye Meclisi’nin 04.06.2018 tarih ve 32 sayılı kararı onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifinin kabulüne,

282 Nolu Karar: , İlimiz Haliliye İlçesi ve Eyyübiye İlçesi sınırlarında bulunan Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu ile Direkli-Süleymaniye Mahalleleri arasında Karakoyun deresi boyunca açılması planlanan yola ilişkin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 470 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliğinin plan hükümlerinde geçen “Plan Onama sınırı içerisinde yer alan alanlar ilgili idaresince kamulaştırılmadan plan üzerinde uygulamaya geçilemez” ve “Kamulaştırma sınırı içerisinde yer alan parseller Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırma yapılmadan uygulamaya geçilemez” hükmünün çıkarılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne,

283 Nolu Karar:  İlimiz Karaköprü İlçesi Büyükalanlı ve Örcünlü Mahallesi sınırları içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.04.2018 tarih ve 189 sayılı kararı ile onaylanan “Küçük Sanayi Alanı(Tır-Kamyon Tamirhanesi)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı sürecinde yapılan itiraz planlama ilkelerine uymadığından ve itirazda belirtilen hayvancılık faaliyetlerine engel oluşturmayacağından Reddedilmesinin kabulüne,

284 Nolu Karar: , Eyyübiye Karakolunun tarihi ve turistik bir alanda bulunması, suçluları bulundurmaktan kaynaklı karakol önünde kargaşalar meydana geldiğinden çevreye ve turizme zarar vermesi nedeniyle

taşınması hususunun öneri amaçlı olarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilmesinin kabulüne

285 Nolu Karar: Şanlıurfa’nın Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyon Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu; Şanlıurfa’nın Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyon Raporunun ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

286 Nolu Karar:  Konya Isparta ve Afyonkarahisar’daki bitkilerin araştırılması ile ilgili  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporunun ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

Ağustos      Ayı  Meclis Toplantısı 13/08/2018 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

İLGİLİLERE    DUYRULUR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı