UYGULAMA İMAR PLANI ( HALİLİYE-EYYÜBİYE-DİREKLİ-SÜLAYMANİYE)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi ve Eyyübiye İlçesi sınırlarında bulunan  Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu ile Direkli-Süleymaniye Mahalleleri arasında Karakoyun deresi boyunca açılması planlanan yola ilişkin  Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 470 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliğinin plan notlarının değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 tarih ve 282 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 24/07/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı