NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI (VİRANŞEHİR-YENİŞEHİR)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Viranşehir ilçesi Yenişehir mahallesi ada no:1142 parsel no:2 ve ada no: 784 parsel no:1'de  kayıtlı taşınmazlar üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2018 tarih ve 272 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Plan Değişikliği İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

            Sayın halkımıza duyurulur. 24/07/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı