NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI (KARAKÖPRÜ-DOĞUKENT)

 

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Karaköprü İlçesi Doğukent Mahallesi Ada no:1777 Parsel No:12'de kayıtlı ve mevcut imar planında ''Rekreasyon Alanı'' olarak planlı taşınmazın 2650 m2  alanı ''İbadet Alanı'' olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000  Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.07.2018 tarih ve 271 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği ve Uygulama İmar Plan Değişikliği İmar Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

                                                                                   Sayın halkımıza duyurulur. 24/07/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı