NAZIM İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-KARAKÖPRÜ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü Mahallesi ada no:3596 parsel no:3,4'te kayıtlı ve mevcut Nazım İmar Planında ''Konut Alanı'' olarak planlı alanın ''Sosyal Tesis Alanı'' olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2018 tarih ve 249 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 27/06/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı