UYGULAMA İMAR PLANI(EYYÜBİYE-AKÇAKALE YOLU)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçakale yol güzergahı için hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2018 tarih ve 248 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 25/06/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı