NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(HALİLİYE-YENİŞEHİR)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Yenişehir Mahallesi Ada No:1005,1006,1007,1008'de kayıtlı alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2017 tarih ve 549 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar planına bir aylık askı sürecinde Ali KOÇ’UN 21.12.2017 tarih ve E.24870 dilekçesiyle yapılan itirazın reddedilmesi, Eyyüp Sabri GÜRSES’İN 28.12.2017 tarih ve 25473 sayılı dilekçesiyle yapılan itirazın kısmi olarak kabul edilerek hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2018 tarih ve 244 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince /5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 13/06/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı