MAYIS-2018 MECLİS KARARLARI

               

                                                                           BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                                               MAYIS  -2018 MECLİS KARARLARI ÖZETİ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Başkanı   Nihat ÇİFTÇİ  Başkanlığında 14.05.2018 tarihinde, 1. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

196  Nolu Karar:     Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı kesin Hesabı ve Kesin hesap Cetvellerinin incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

197  Nolu Karar: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik taslağının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

198  Nolu Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Haliliye İlçesi, Paşabağı Mahallesi, 5454 ada 1 numaralı parselde kayıtlı 863,43 m² İmar Planında İbadet Alanı olarak görülen taşınmazın Cami yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisi ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

199  Nolu Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Batıkent Mahallesi, 121 ada 1 numaralı parselde kayıtlı İmar Planında İbadet Alanı olarak görülen taşınmazın Cami yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisi ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 
  200  Nolu Karar:          ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “2017 Faaliyet Dönemine Ait Kesin Hesap Cetvelleri” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararınınincelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

201  Nolu Karar: ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “Dolu-Boş Kadro Değişikliği” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne

  202  Nolu Karar:      ŞUSKİ Yönetim Kurulunca ön incelemesi tamamlanan EK’te belirtilen “ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Faaliyet Raporu” ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

203  Nolu Karar: Sayıştay Başkanlığı istişari görüşü doğrultusunda düzenlenen “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü (H Plaka) Yönetmeliği” taslağının Sayıştay Başkanlığı istişari görüşüne yeniden sunmak üzere karar vermek üzere taslağının incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

   Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 15.05.2018 tarihinde, 2. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

 204 Nolu Karar: İlimizde bölgenin yerel tohumu ile üretilen pirinç’in özelliklerinin araştırılması ve tescil işlemi ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 205 Nolu Karar: İlimizde yetişen hayvan cinsleri ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 206 Nolu Karar: Turizm’in ilimiz için önemi ve turizmin yaygınlaştırılması ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Turizm ve Tanıtım Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 207  Nolu Karar: İlimiz iklimine uygun olarak yetiştirilen çam fıstığının ilimizde yaygın hale getirilmesi  ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 208 Nolu Karar: , İlimiz Suruç ilçesinde bulunan aylık üçbin civarında ziyaretçisi bulunan Şıh Müslüm Türbesinin bahçe, yemekhane ve lavabo düzenlemeleri ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Şanlıurfa’nın Tarihi, Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 209  Nolu Karar: , İlimizde bulunan başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm bireylere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Kültür ve Eğitim Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 210  Nolu Karar: , Hilvan İlçesinde bulunan 100.Yıl Meydanı olarak geçen cadde isminin “15 Temmuz Demokrasi Caddesi” olarak değiştirilmesinin kabulüne,

 211  Nolu Karar: , Hilvan ilçemizde yeni açılan 15 metrelik çevre yoluna “Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN” isminin verilmesinin kabulüne,

 212  Nolu Karar: , Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 2014/2018 yıllarında şehit olan hemşerilerimizin isimlerinin cadde, sokak veya bulvarlara verilmesi için İsim Havuzuna eklenmesinin kabulüne,

 213  Nolu Karar: , 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere; İmam BADILLI’ dan boşalan Kırsal Kalkınma, Su ve Kanal Hizmetleri Komisyonu Üyeliğine Meclis üyesi Ümran BİLİM’ in seçilmesinin kabulüne,

 214  Nolu Karar: , 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere; Aliye KIZILDAMAR’ dan boşalan Kültür ve Eğitim Komisyonu ile Kadın Erkek Eşitliği ve Aile Komisyonu Üyeliklerine Meclis üyesi Sema AİŞEOĞLU’ nun seçilmesinin kabulüne,

 215  Nolu Karar: , 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere; Ahmet Hamdi İNAN’ dan boşalan Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu Üyeliğine Meclis üyesi Abdulkadir ÇOPUR’un seçilmesinin kabulüne,

 216  Nolu Karar: , 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere; Ahmet Hamdi İNAN’dan boşalan Encümen Üyeliğine Meclis üyesi Levend ÇELİK’in seçilmesinin kabulüne,

 217  Nolu Karar: Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyon Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu

 

 

     Söz konusu kavşak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı için söz konusu teklifin Karayolları Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesinin kabulüne,

   Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 16.05.2018 tarihinde, 3. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

 218 Nolu Karar: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından istenilen değişiklikler yapılmış olup; yeniden düzenlenen yönetmelik taslağının kabulüne,

 219 Nolu Karar: Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Haliliye İlçesi, Paşabağı Mahallesi, 5454 ada 1 numaralı parselde kayıtlı 863,43 m² İmar Planında İbadet Alanı olarak görülen taşınmazın Cami yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisinin kabulüne,

 220 Nolu Karar:  Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Eyyübiye İlçesi, Batıkent Mahallesi, 121 ada 1 numaralı parselde kayıtlı İmar Planında İbadet Alanı olarak görülen taşınmazın Camii yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisinin kabulüne,

221 Nolu Karar: , Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabı için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu;

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının kabulüne,

 222 Nolu Karar: , Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Siverek İlçesi, Hacıömer Mahallesi, 132 ada 4 numaralı parselde kayıtlı 1.228,00 m² yüzölçümüne sahip avlulu kargir ev vasıflı taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesi (d) bendi gereği Büyükşehir Belediyemiz bağlı kuruluşu olan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’nün hizmetlerinde kullanmak üzere 20.000,00-TL (Yirmibin) bedel ile devredilmesinin kabulüne,

223 Nolu Karar: , Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın teklif yazısı ekindeki, Başkanlık Makamının OLUR'u üzerine yapılan görüşmeler sonucu;

 

 

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait İlimiz, Haliliye İlçesi, Dağeteği Mahallesi 785 ada 1 numaralı parselde kayıtlı bulunan 4.195,23 m² yüzölçümlü imar planında Sağlık Tesis Alan vasıflı taşınmazın 25 yıllığına Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne tahsisi ile ilgili konunun incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

 224 Nolu Karar: Mersin Aydıncık Belediyesi ile ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacı ile kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmek ve bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisler yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmek amacı ile belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ile ilgili konunun incelenmesi için Araştırma, İnceleme ve Yabancılar Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

ŞUSKİ GENEL KURUL

05  Nolu Karar: , ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabı için hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu üzerine yapılan görüşmeler sonucu;

ŞUSKİ (Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Yönetim Dönemi Hesabının kabulüne,

06  Nolu Karar: , - Avukatlık Hizmetleri Sınıfından:

1- 4. derecenin 1. (Emekli 4/3) kademe aylığını almakta olan Hukuk Fakültesi Mezunu Osman DEMİRELLİ'nin, uhdesinde olan 4. dereceli Avukat kadrosunun iptal edilerek, yerine 3. dereceli Avukat kadrosu,

- Teknik Hizmetler Sınıfından:

1. 2. derecenin 1. kademe aylığını almakta olan Fakülte Mezunu Yusuf ERTUĞRUL'un, uhdesinde olan 3. dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek, yerine 2. dereceli Mühendis kadrosu,

2. 3. derecenin 3. kademe aylığını almakta olan Fakülte Mezunu Mehmet ŞAHİNALP'ın, uhdesinde olan 3. dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek, yerine 2. dereceli Mühendis kadrosu,

3- 4. derecenin 3. kademe aylığını almakta olan Fakülte Mezunu İrfan YILDIRIM'ın uhdesinde olan 5. dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek, yerine 3. dereceli Mühendis kadrosu,

4- 3. derecenin 2. kademe aylığını almakta olan Fakülte Mezunu Mehmet Mustafa KAHVECİBAŞI'nın, uhdesinde olan 5. dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek, yerine 2. dereceli Mühendis kadrosu,

5- 4. derecenin 3. kademe aylığını almakta olan Fakülte Mezunu Hasan YILDIZ'ın, uhdesinde olan 5. dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek, yerine 3. dereceli Mühendis kadrosu,

6- 4. derecenin 1. kademe aylığını almakta olan Fakülte Mezunu Mehmet GÜNDÜZ'ün, uhdesinde olan 5. dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek, yerine 3. dereceli Mühendis kadrosu,

7- 4. derecenin 2. kademe aylığını almakta olan Fakülte Mezunu Mesut ŞükrüEKİNCİ'nin, uhdesinde olan 5. dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek, yerine 3. dereceli Mühendis kadrosu,

8. 5. derecenin 3. kademe aylığını almakta olan Fakülte Mezunu Zeynel Abidin ÇAKMAK'ın, uhdesinde olan 5. dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek, yerine 4. dereceli Mühendis kadrosu, 

9. 3. derecenin 3. kademe aylığını almakta olan Yüksekokul Mezunu Vehbi ASLAN'ın, uhdesinde olan 3. dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilerek, yerine 2. dereceli Tekniker kadrosu,

10. 4. derecenin 2. kademe aylığını almakta olan Yüksekokul Mezunu Serkan KARYAĞAN'ın, uhdesinde olan 5. dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilerek, yerine 3. dereceli Tekniker kadrosu,

11. 5. derecenin 3. kademe aylığını almakta olan Yüksekokul Mezunu Hüseyin GÜNEŞ'in, uhdesinde olan 5. dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilerek, yerine 4. dereceli Tekniker kadrosu,

12. 4. derecenin 1. kademe aylığını almakta olan Yüksekokul Mezunu Medet SÜTPAK'ın, uhdesinde olan 6. dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilerek, yerine 3. dereceli Tekniker kadrosu,

13. 8. derecenin 3. kademe aylığını almakta olan Yüksekokul Mezunu BarışŞAR'ın, uhdesinde olan 8. dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilerek, yerine 7. dereceli Tekniker kadrosu,

- Genel İdare Hizmetler Sınıfından:

1- 4. derecenin 2. kademe aylığını almakta olan Lise Mezunu Ramazan BAĞIRAN'ın, uhdesinde olan 5. dereceli Bilgisayar İşletmeni kadrosunun iptal edilerek, yerine 3. dereceli Bilgisayar İşletmeni kadrosu,

2- 4. derecenin 3. kademe aylığını almakta olan Lise Mezunu Mehmet SiraçALKAN'ın, uhdesinde olan 5. dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun iptal edilerek, yerine 3. dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu,

3- 4. derecenin 2. kademe aylığını almakta olan Lise Mezunu İlhan TEKADAM'ın, uhdesinde olan 5. dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun iptal edilerek, yerine 3. dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu,

4- 8. derecenin 2. kademe aylığını almakta olan Fakülte Mezunu Fatma YAZGI BARUT'un, uhdesinde olan 10. dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun iptal edilerek, yerine 7. dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu ile değiştirilmesine ilişkin, (III) sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli ile 1 adet 6. dereceli Ayniyat Saymanı kadrosunun, 1. dereceli Ayniyat Saymanı kadrosu ile değiştirilmesinin kabulüne;

07 Nolu Karar: , ŞUSKİ (Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğünün 2017 Mali Yılı Faaliyet Raporunun kabulüne,

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 17.05.2018 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

 225  Nolu Karar: , İlimiz Eyyübiye İlçesi, AkçamescitMahallesi Parsel No:391'de kayıtlı taşınmaz üzerindeBüyükşehir Belediye Meclisinin 21.09.2016 tarih ve 425 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan veEyyübiye Belediye Meclisinin 08.03.2018 tarih ve 101 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

 226  Nolu Karar: İlimiz, Halfeti İlçesine yönelik hazırlanmış Eski Halfeti 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı dosyası Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onayına sunulmasının kabulüne,

 227  Nolu Karar: İlimiz Suruç İlçesi, Aligör Mahallesi Parsel No:393'te kayıtlı taşınmaz üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2017 tarih ve 235 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlananve Suruç Belediye Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planıteklifinde güney çekme mesafesinin "5 m" olarak değiştirilmesinin kabulüne,

 228  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi 1696 Ada 6 parsel nolu parselin Nazım İmar Plan Değişikliği ile Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine ilan-askı sürecinde yapılan itirazın reddedilmesinin kabulüne,

 229  Nolu Karar: İlimiz Viranşehir İlçesi Gögerli Mahallesi Ada no:122 Parsel no:1,Ada no:110 Parsel no:1 ve Ada no:121 Parsel no:4’te kayıtlı taşınmazlar üzerinde Enerji Üretim Alanı(GES) yapımına yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifinin kabulüne,

 230  Nolu Karar: İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi parsel no:838'de kayıtlı ve mevcut 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ''Ortaöğretim Alanı'' olarak planlı alanın ''çekme mesafelerinin her yönden 5 m'' olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin kabulüne,

   Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan V.Nihat KILIÇ  Başkanlığında 18.05.2018 tarihinde, 4. Birleşimde toplanmış   aşağıda yazılı kararları almıştır.

  231  Nolu Karar: İlimiz Birecik ilçesi Karşıyaka Mahallesi ada no: 531 parsel no:2, ada no:532 parsel no:2 çevresinde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

  232  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü alanı ve çevresinde hazırlanmış ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2015 tarih ve 280 sayılı kararı onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin plan hükümlerinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince kabulüne,

  233  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Doğukent Mahallesi ada no:1968 parsel no.13 ve 14'te kayıtlı ve mevcut uygulama imar planında ''Ayrık Nizam 5 katlı Emsal:1.50 Taks:0.30'' olarak planlı alanda İfraz Hattının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 06.02.2018 tarih ve 14 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifinin kabulüne,

  234  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi Ada no:5824 Parsel No:1'de kayıtlı ve mevcut imar planında TAKS:0,35, KAKS:1,75, KAT:5 koşullarında Konut Alanı olarak planlı alanın ''15 metrelik yola cepheli alanın cephe işaretinin kaldırılması ve Plan Notlarına ''Bir parselden oluşan ada bazlı uygulamalarda tamamı gömülü olmak şartıyla bağımsız birim başına 1'er araçlık kapalı otopark yapılması durumunda ada bazında toplam emsal %10 artırılabilir.'' Plan notunun eklenmesine yönelik hazırlanmış1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

  235  Nolu Karar: İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü mahallesi ada no:5830 parsel no:1 ve 2'de kayıtlı ve mevcut imar planında ''Konut Alanı'' olarak planlı alanın ''Eğitim Alanı'' olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin kabulüne,

  236  Nolu Karar: İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi ada no:5219 parsel no:1'de kayıtlı ve mevcut imar planında ''Ayrık Nizam 4 kat, Taks:0,25 Kaks:1,00'' olarak planlı alanın ''Ayrık Nizam 8 kat E:1,00'' olarak planlanması ve Plan Notlarına ''Bir parselden oluşan ada bazlı uygulamalarda tamamı gömülü olmak şartıyla bağımsız birim başına 1'er araçlık otopark yapılması durumunda ada bazında emsal %10 artırılabilir'' notunun  eklenmesine yönelik hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 07.03.2018 tarih ve 49 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulüne,

   237  Nolu Karar Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2017 tarih ve 569 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanan uygulama imar plan değişikliğine ilan-askı sürecinde yapılan itiraz doğrultusunda hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 04.04.2018 tarih ve 56 sayılı kararı ile tarafımıza gönderilen İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi Ada no:572 Parsel no:21'dehazırlanmış1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik teklifinin arka bahçe mesafesinin 3 metre olarak değiştirilmesinin kabulüne,

  238  Nolu Karar İlimiz genelinde Tedaş tarafından yol kenarı ve kaldırıma konulan pano ve sayaçlar kent estetiği açısından olumsuz bir görüntü oluşturmakta olup bu yapıların parsel içerisinde uygun bir alana tesis edilmesi ile ilgili gerekli çalışmaların araştırılarak Meclisimize sunulması için konunun Şanlıurfa Kültürünü Araştırma ve Kent Estetiği Komisyonuna havale edilmesinin kabulüne,

Karar verilmiştir.

 

        Haziran      Ayı  Meclis Toplantısı 11/06/2018 'da saat 14.00'da yapılacaktır.

 

İLGİLİLERE    DUYRULUR

 

                                                              

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı