NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI(BİRECİK-KARŞIYAKA)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Birecik ilçesi Karşıyaka mahallesi ada no: 532 parsel no:2 ve çevresinde  kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2018 tarih ve 231 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 30/05/2018

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı